Takaisin

Sairaalaklovnit lasten hyvinvointia edistämässä

Sairaalaklovnitoiminta lastenpsykiatriassa on suhteellisen uusi ja vähän tutkittu asia. Kysiläinen Kimmo Savela selvitti YAMK-opinnäytetyössään sairaalaklovnien käyntien soveltuvuutta ja hyödynnettävyyttä hoitotilanteissa lasten psykiatrisilla osastoilla. Työn avulla haettiin yhteistyötä edistäviä ehdotuksia muutosjohtamisen tueksi.

Kimmo Savela työskentelee lastenpsykiatrian tutkimus- ja hoito-osastolla osastonhoitajana. Sairaalaklovnien käynnit lastenpsykiatrialla käynnistyivät kokeilumielessä jo vuonna 2017. Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-opinnoissaan Savela kiinnostui sairaalaklovneista tutkimusmielessä. Hän halusi selvittää, miten lapsipotilaat voisivat hyötyä klovneriasta entistä enemmän.

– Aihe oli itsellenikin suhteellisen vieras, mutta mielenkiintoinen ja tärkeä, toteaa Savela.

Savelan tutkimuksen tulokset tukevat sitä päätelmää, että kulttuuria ja taidetta kannattaa hyödyntää sosiaali- ja terveysalan muutosjohtamisessa rohkeasti. Sairaalaklovnien osallistaminen hoitoprosessiin lasten psykiatrisella osastolla on hoitohenkilökunnan ja klovnien mielestä hyödyllistä. Klovneria tuo osastolle iloa, huumoria ja vaihtelua.

Hoitajien mielestä lyhytkin sairaalaklovnien vierailu voi vaikuttaa merkittävästi ja positiivisesti lasten mielialaan. Henkilöstön mukaan myös he itse saavat klovneilta piristystä sairaala-arkeen. Yhteistyötä hoitohenkilökunnan ja sairaalaklovnien välillä tulisikin tiivistää. Sairaalaklovnit puolestaan toivovat henkilökunnalta heittäytymistä tilanteisiin, ennakkoluulotonta asennetta sekä tilan antamista lapsille kohtaamisissa.

Kokemuksia ja konkretiaa klovnien hyödyntämisestä KYSissä

Työyhteisö lastenpsykiatrian osastolla suhtautui opinnäytetyöhön pääasiassa hyvin myönteisesti. Aihe oli myös työkavereille kohtalaisen uusi. Tutkimus toi hoitajille lisää tietoisuutta siitä, mitä klovnien työ on ja miten sitä voisi hyödyntää.

– Ilmapiiri oli kannustava ja tukeva, myös yhteisiä naurun hetkiä syntyi, muistelee Savela.

Vanhemmat eivät yleensä ole arkipäiviin sijoittuvilla vierailuilla läsnä. Lasten kautta on kuitenkin kuultu, että vanhemmat pitävät sairaalaklovnien toimintaa hyvin positiivisena. Heidän mielestään kaikki sellainen, mikä vie lapsen asioita eteenpäin, on tervetullutta. Parhaillaan kokeiluna järjestetään myös yksilöllisiä tapaamisia klovnien ja lapsipotilaiden välillä. Esimerkiksi lapsille, joilla on puutteita vuorovaikutuksessa.

– Jatkotutkimuksena lapsia olisi hyvä päästä haastattelemaan. Näin lapsen ääni tulisi vielä paremmin kuuluviin, pohtii Savela.

Klovnit ovat tehneet ADHD-digihoitopolkuun videoklippejä, joita vanhemmat voivat katsoa kotona yhdessä lasten kanssa. Klovnien avulla toimintaa on helpompi tehdä tunnetuksi. Myös sairaalakoulun kanssa viritellään parhaillaan yhteistyötä.

Viime keväänä klovneja hyödynnettiin onnistuneesti yhteistyössä Securitaksen kanssa. Vartijoiden käynnit osastolla voivat olla pelottavia lapsille. Pelon lievittämiseksi klovnit ja vartijat esiintyivät osastolla yhdessä. Klovnit esittelivät vartijoita hyvinä ystävinään ja lapset saivat vapaasti kysellä mm. vartijoiden jännittävistä työvälineistä.

– Kulttuurilla ja taiteella olisi paljon annettavaa sote-alalle. Täytyisi tehdä rohkeita kokeiluja. Yhteistyöllä saisimme enemmän aikaiseksi ja potilaat hyötyisivät. Uskon, että taidetta ja kulttuuria voisi hyödyntää myös työilmapiirin parantamisessa, summaa Savela.

Työn tilaajana oli Kuopion yliopistollisen sairaalan lastenpsykiatrian klinikka. Myös Sairaalaklovnit ry:n taiteellinen johtaja Kari Jagt innostui tutkimuksesta, koska siitä oli myös klovneille itselleen hyötyä. Opinnäytetyö valmistui joulukuussa 2020 ja sen tuloksia esiteltiin kysiläisille Tutkimuksen ja tieteen päivä –koulutustilaisuudessa syyskuussa 2021.

Kimmo Savelan opinnäytetyö luettavissa Theseuksessa: Sairaalaklovnien hyödyntäminen muutosjohtamisessa –Hoitajien ja klovnien kokemuksia sairaalaklovnien käynneistä lastenpsykiatrisilla osastoilla

Kuvat: Riikka Myöhänen, teksti: Suvi Huttunen
KYS viestintä