Takaisin

Sairaaloiden lääkehuolto automatisoituu - väitös 27.9.

Väitös farmasian alalta

Älylääkekaappien käyttöönotto Kuopion yliopistollisessa sairaalassa (KYS) on ollut sairaanhoitajien kokemusten ja lääkehuollon tehostumisen perusteella onnistunut uudistus, osoittaa proviisori Riikka Metsämuurosen väitöstutkimus. Älylääkekaappeihin liittyvät vaaratapahtumailmoitukset olivat harvinaisia, eikä niistä aiheutunut potilaalle haittaa.

Metsämuurosen väitöstutkimus osoittaa lisäksi, että laskimoon annettavien antibioottien valmisteluun liittyvät työperäiset oireet ovat yleisiä osastofarmaseuteilla ja sairaanhoitajilla. KYSin sairaala-apteekkiin vuonna 2015 hankitun, antibioottiruiskuja valmistavan antibioottirobotin käytön koettiin vähentävän työperäisiä oireita ja nopeuttavan toimintaa. Metsämuurosen tutkimuksen mukaan sairaaloiden lääkehuollon automaatio lisääntyy Suomessa. Erityisesti älylääkekaappeja ollaan ottamassa käyttöön useissa suomalaisissa sairaaloissa lähivuosina.

Sairaanhoitajien kokemuksia KYSissä keväällä 2015 käyttöönotetuista älylääkekaapeista selvitettiin vuonna 2017 toteutetulla kyselyllä, johon vastasi 147 sairaanhoitajaa. Älylääkekaappien vaikutusta sairaanhoitajien ajankäyttöön ja työnkuvaan tutkittiin havainnointimenetelmällä vuosi ennen älylääkekaappien käyttöönottoa ja vuosi käyttöönoton jälkeen. Analysoimalla kaikkiaan 394 lääkehoitoon liittyvää HaiPro-vaaratapahtumailmoitusta selvitettiin, onko ilmoituksissa tapahtunut muutoksia älylääkekaappien käyttöönoton jälkeen ja minkälaisia älylääkekaappeihin liittyviä ilmoituksia on tehty. Antibioottien käyttökuntoon saattamiseen liittyvien työperäisten oireiden yleisyyttä osastofarmaseuteilla ja sairaanhoitajilla tutkittiin kyselyillä ennen KYSin antibioottirobotin käyttöönottoa ja kaksi vuotta sen jälkeen. Suomen suurimmissa sairaaloissa käytössä olevista lääkehuollon automaatioratkaisuista kerättiin tietoa kyselyllä, johon vastasi 21 sairaala-apteekkia marras-joulukuussa 2017.

Proviisori Riikka Metsämuurosen farmasian alaan kuuluva väitöskirja Lääkehuollon automaatio yliopistollisessa sairaalassa, Tutkimus henkilökunnan ja potilasturvallisuuden näkökulmasta (Automation of the Medicine Supply Process in a Tertiary Care Hospital, A Survey from the Perspective of Personnel and Patient Safety) tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii dosentti Pirjo Laitinen-Parkkonen Keski-Uudenmaan sotesta ja kustoksena dosentti Toivo Naaranlahti Itä-Suomen yliopistosta.

 

Aika ja paikka: 27.9.2019 klo 12, Mediteknian auditorio MD100, Kuopion kampus

Linkki Itä-Suomen yliopiston väitöstiedotteeseen