Takaisin

Sairaanhoitopiiri jatkaa sopeuttamisneuvotteluja

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin loppuvuoden tulos on tuoreimman ennusteen mukaan jäämässä 10–13 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Talousarviossa pysymiseksi tarvitaan uusia sopeuttamistoimia jo sovittujen säästötoimien lisäksi.

Keväällä alkaneissa yhteistoimintaneuvotteluissa jo sovitut noin viiden miljoonan euron säästöt eivät sisälly ennusteeseen. Kuluvan vuoden taloustilanteen korjaamiseen tarvitaan kuitenkin arviolta yli kymmenen miljoonaa euroa lisäsäästöä. Säästöistä noin seitsemän miljoonaa euroa tulisi palvelujen ja tarvikkeiden ostoista ja loput henkilöstökuluista.

– Olemme vaikeassa taloustilanteessa, kuten monet muutkin sairaanhoitopiirit. Erikoissairaanhoidon palvelujen tarve kasvaa koko ajan ja nykyinen rahoituspohja ei riitä. Sairaanhoitopiirissä käymme läpi kaikenlaiset mahdolliset sopeuttamistoimet, kertoo sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettunen.

Sopeuttamistoimista neuvotellaan tiistaina 20. elokuuta jatkuvissa YT-neuvotteluissa.

Sairaanhoitopiirin hallitus käsitteli taloustilannetta kokouksessaan 19. elokuuta.

Yhessä-hankesuunnitelma hyväksyttiin

Hallitus hyväksyi Yhessä-hankesuunnitelman ja nimesi hankkeelle ohjausryhmän. Yhessä-hanke etsii pitkän tähtäimen keinoja sujuvoittaa ja kehittää perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välistä toimintaa, jotta Pohjois-Savon terveydenhuollon kokonaiskulut pysyisivät aisoissa.

Koordinaattorit HYTE-työhön

Hallitus päätti nostaa kuntayhtymän talousarvioraamia vuodelle 2020 hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön (HYTE) kolmen koordinaattorin palkkakustannuksia vastaavalla summalla, joka on 215 744 euroa. Vuoden 2019 loppuun saakka koordinaattorit toimivat maakuntarahoituksella.

Koordinaattoreiden toiminta tukee perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatiota ja YHESSÄ-hanketta. Koordinaattorit sijoittuvat sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikköön.

Sairaanhoitopiiri myy Labqualityn osakkeet

Hallitus päätti myydä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin omistamat kuusi Labquality Oy:n osakketta Cor Group Oy:lle yhteensä 110 000 euron kauppahinnalla esityksen mukaisesti.

Kauppa on tarkoitus tehdä tämän vuoden lopulla ja sen toteuduttua Cor Group Oy omistaa kaikki Labquality Oy:n osakkeet.

Labquality Oy:n suurimpia omistajia tai omistajaryhmiä edustava valmisteluryhmä on valmistellut osakekauppaa viime vuodesta alkaen. Tähän päädyttiin, kun yhtiön toiminnan kehittämisen haasteeksi muodostui omistuksen hajautuminen ja omistajien eriävät näkemykset yhtiön tulevaisuuden suunnasta.

Labquality Oy tuottaa laboratorioalan ja terveydenhuollon koulutus-, diagnostiikka- ja sertifiointipalveluja kilpailluilla markkinoilla.

Sarastian osakassopimus hyväksyttiin

Kunnan Taitoa Oy ja KuntaPro Oy ovat sulautuneet 1.5.2019 alkaen yhdeksi yhtiöksi, uudelta nimeltään Sarastia Oy. Sairaanhoitopiiri omisti kummastakin yhtiöstä pienen osuuden ja on näin ollen omistajana myös uudessa yhtiössä. Hallitus hyväksyi Sarastia Oy:n osakassopimuksen kokouksessaan 19. elokuuta.

Hallituksen kokouspöytäkirja 19.8.2019