Takaisin

SECRETO-tutkimusprojektille Suomen Akatemian rahoitus

​KYS Neurokeskuksen osaamiskeskusjohtaja, professori, ylilääkäri Pekka Jäkälä sai yli 200 000 euron rahoituksen Suomen Akatemialta KYSissä toteutettavalle SECRETO-tutkimusprojektille, jonka aiheena on salasyntyisen ennenaikaisen aivoinfarktin riskitekijät, genetiikka ja ennuste.

211 936 euron nelivuotinen rahoitus on osa tutkimuskonsortiolle myönnettyä rahoitusta. Muut konsortion osapuolet ovat HYKS, OYS, PSHP ja Tyks. Koko konsortiolle Suomen Akatemia myönsi rahoitusta yli 1,2 miljoonaa euroa.

Maailmanlaajuisesti 1,3 miljoonaa ihmistä sairastuu aivoinfarktiin nuorella iällä eli alle 50-vuotiaana. Nuorella iällä sattuneiden aivoinfarktin ilmaantuvuus on huolestuttavasti lisääntynyt viimeisten vuosikymmenten aikana. Nuorilla aivoinfarktipotilailla jopa puolella aivoinfarktin syy jää epäselväksi, ts. salasyntyiseksi. Kun taudin perimmäistä syytä ei tunneta, käytettävissä on niukasti tietoa sen ehkäisystä ja hoidosta. SECRETO-projekti on monenkeskinen tapaus-verrokkitutkimus, jossa selvitetään nuorella iällä sattuneen salasyntyisen aivoinfarktin tautimekanismeja ja ennustetta. Tutkimuksessa hyödynnetään modernia sydänkuvantamista sekä genetiikan ja biomarkkeritutkimuksen keinoja. Hanke tulee kohentamaan taudin diagnostiikkaa ja yksilöllistämään sen hoitostrategioita sekä luo pohjaa uusien lääkehoidon kohteiden kehittämiselle.

Suomen Akatemian biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta myönsi rahoitusta 91 akatemiahankkeelle, joissa on kaikkiaan yhteensä 116 osahanketta. Toimikunta käyttää rahoitukseen noin 44,5 miljoonaa euroa. Valinnoissaan toimikunta halusi tukea erityisesti toimialojensa perustutkimusta ja painotti vahvasti hankkeiden tieteellistä laatua. Muita päätöksentekokriteereitä olivat tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja uudistuminen.

Rahoitettuihin akatemiahankkeisiin voit tutustua täältä.