Takaisin

Sielu ja tietoisuus -näyttely syntyi yhteistyössä – mukana useita kysiläisiä

Sielu ja tietoisuus - Kurkistus näkymättömään -näyttelyssä (19.2.–12.9.2021) renessanssi kohtaa nykyajan. Nykytaiteen näyttely avaa Leonardo da Vincin (1452–1519) asemaa tieteen tekijänä ja anatomian tutkijana. Se täydentää teemallisesti Kuopion museon ja Kuopion taidemuseon L3DNARDO DA VINCI -näyttelyä (15.4.2021-), jossa nostetaan esille renessanssinero keksijänä ja taiteilijana.

Sielu ja tietoisuus -nykytaiteen näyttely tuo uusia näkökulmia tietoisuuden ymmärtämiseen tieteen ja taiteen vuorovaikutuksen kautta. Leonardo teki anatomian tutkimustensa aikaan tiivistä yhteistyötä sairaala- ja yliopistomaailman kanssa. Miten nykypäivän tiedekentän edustajat kommentoivat Leonardon sielu-hypoteesia? Osuiko Leonardo oikeaan päätelmissään sielun paikasta ja olemuksesta? Onnistuvatko nykyajan tiede- ja taidekentän edustajat yhdessä Leonardon kanssa löytämään vastauksen ihmisyyden ydintä koskeviin ikiaikaisiin kysymyksiin?

Sielu ja tietoisuus -näyttely on syntynyt renessanssihengessä, monialaisen yhteistyön tuloksena. Leonardon kanssa vuoropuhelua ovat käyneet:

 • Mari Arvinen, kuvataiteilija
 • Pekka Jaakkola, sydän- ja rintaelinkirurgian ylilääkäri, KYS; sydän- ja rintaelinkirurgian dosentti, Itä-Suomen yliopisto
 • Mikko Joensuu, LT, oikeuspsykiatrian ja psykiatrian erikoislääkäri, Niuva
 • Kari Juutilainen, kuvataiteilija
 • Tatu Kemppainen, LT, korva- ja kurkkutautien erikoislääkäri, KYS
 • Reetta Kälviäinen, neurologian professori, Itä-Suomen yliopisto; Epilepsiakeskuksen johtaja, KYS
 • Heikki Miettinen, sairaalanjohtaja, sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri, KYS
 • Merja Miettinen, professori, toimialajohtaja, KYS
 • Kari Naukkarinen, taiteenkerääjä, sairaanhoitaja, KYS
 • Niku Oksala, LT, FT, kirurgian professori, Tampereen yliopisto; verisuonikirurgian erikoislääkäri, Tays
 • Paavo Pylkkänen, filosofian kandiohjelman johtaja, yliopistonlehtori, teoreettinen filosofia, Helsingin yliopisto

Näyttely pohtii yhtymäkohtia nykytaiteen ja tietoisuuden tutkimuksen välillä. Näyttelyssä on 22 nykytaiteenteosta, jotka grafiikan- ja maalaustaiteen, video-, valokuva- ja installaatiotaiteen sekä kuvanveisto- ja piirustustaiteen keinoin raottavat verhoa näkymättömään. Esillä on teoksia mm. Kari Juutilaiselta, Marjatta Tapiolalta, Mari Arviselta, Juhani Linnovaaralta, Johanna Väisäseltä, Reijo Kärkkäiseltä, Taina Kontiolta, Hirviösepältä, Arto Väisäseltä, Mikko Hallikaiselta, Meeri Torviselta ja Janne Lehtiseltä.

Lisätietoja näyttelystä antaa Maarit Hakkarainen, intendentti, Kuopion taidemuseo, maarit.hakkarainen(at)kuopio.fi, p. 044 718 2640