Takaisin

THL:n ohjeistus covid-19 rokotusten etenemisestä 22.2.2021

Rokotusjärjestys on valtioneuvoston määräämä ja sen tavoitteena on estää mahdollisimman vaikuttavasti covid-19-tautiin liittyviä kuolemia ja sairaalahoitoja sekä turvata terveydenhuollon kantokyky. THL on selvittänyt rokotusten etenemistä sairaanhoitopiireittäin ja laatinut ohjauskirjeen rokotusten kohdentamisesta ikääntyneille ja riskiryhmiin kuuluville:

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön koronavirusrokotusten eteneminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön rokotukset pidetään rajattuna aluksi siksi, että rokotukset saadaan ikääntyneiden lisäksi kohdennettua vakavalle koronavirustaudille alttiisiin henkilöihin.

Tämä tarkoittaa sitä, että, ennen SOTE-ryhmää 2.2.1 (infektioille alttiita potilaita hoitavat, terveydenhuollon kantokyvyn kannalta muu keskeinen henkilöstö ja muu koronavirukselle merkittävästi altistuva henkilöstö) pitäisi rokottaa ikääntyneet ja henkilöt, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistavia perussairauksia (ryhmä 2.1). Lisätietoja ryhmistä löydät THL:n sivuilta.

THL:n ohjauskirjeessä perustellaan järjestystä:

Suomessa epidemiologinen tilanne on ollut hallinnassa rajoitustoimenpiteiden ansiosta. Meillä on näyttöä kohta vuoden ajalta, että terveydenhuollon kantokyky on ollut turvattu kulloisillakin rajoitustoimenpiteillä. Täten myös se sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö, joka ei suoraan hoida koronapotilaita (esim. hammaslääkärit, kätilöt), on ollut työssään hyvin suojassa koronatartunnoilta Suomessa. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön covid-19-taudin ilmaantuvuus ei merkittävästi poikkea maan muun väestön ilmaantuvuudesta

Työterveyden professori Kari Reijulan mukaan, jos terveydenhuollossa noudatetaan turvallisuusohjeita, terveydenhuollon työntekijöiden riski sairastua ei näyttäisi merkittävästi poikkeavan muiden alojen työntekijöiden työterveysriskistä. Tilastojen perusteella sairastumisriski on suurempi työn ulkopuolella kuin ennalta suunnitelluissa työtilanteissa. Monissa muissa ammateissa (esimerkiksi kaupan ala sekä turvallisuus- ja pelastusala) on ennakoimattomia tilanteita, joissa tartuntariski voi olla suurempi kuin ohjeita noudattavan lääkärin työssä. Muihin ammatteihin verrattuna terveydenhuollossa on systemaattista tietoa ja osaamista henkilökunnan suojaamiseksi.

KYSissä rokotukset ovat edenneet ohjeistuksen mukaisesti tähänkin saakka.

Seuraavaksi rokotetaan riskiryhmiin kuuluvia siinä vaiheessa, kun sairaanhoitopiirissä edetään työikäisten riskiryhmäläisten rokotuksiin. Tästä tiedotetaan erikseen. Edellisen kerran PSSHP tiedotti rokotusten etenemisestä tiedotteessaan 10.2.2021.