Takaisin

Tilannekuva UNAn pilottijaksosta kohti käytön laajentamista Pohjois-Savon alueella

Pohjois-Savossa toteutettu Tilannekuva UNAn pilottijakso on päättynyt onnistuneesti elokuun lopussa. Puoli vuotta kestäneen pilotin tarkoituksena oli kokeilla kansallisessa UNA –yhteistyössä kehitettävän Tilannekuva UNA –sovelluksen käyttöä päivystyksellisissä toiminnoissa ensimmäisenä Suomessa sekä aloittaa UNA-suostumusten pyytäminen pilotissa mukana olleiden yksiköiden potilailta ja asiakkailta. Tilannekuva UNAn käyttöä sekä UNA-suostumusten pyytämistä jatketaan Pohjois-Savon alueella ja käytön laajentamista alueellisesti suunnitellaan parhaillaan.

Tilannekuva UNA– sovellus on koostenäkymä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille potilaan ja asiakkaan sosiaali- ja terveydenhuollon tiedoista, käyttämistä palveluista ja tehdyistä varauksista. Tilannekuva UNA kokoaa tietoja useista eri kansallisista ja paikallisista tietojärjestelmistä Ydin UNA integraatio- ja tiedonhallinta ratkaisua hyödyntäen. Tilannekuvaa käytetään varsinaisen ja pääasiallisen asiakastietojärjestelmän tukena potilaan ja asiakkaan laajempaan sekä nopeampaan kokonaistilanteen hahmottamiseen. Tilannekuva ja Ydin ovat nyt käyttöönotettavissa myös muissa sairaanhoitopiireissä sekä tulevilla hyvinvointialueilla.

Pohjois-Savossa Tilannekuva UNAa on käyttänyt syksyyn 2021 mennessä 145 SOTE-ammattilaista. Mukana olleet organisaatiot olivat Päivystysapu 116 117, Ensihoitopalvelun hoidontarpeen arviointi, KYSin päivystys, Kuopion kaupungin Turvapalvelut, kotisairaala ja yhteyspiste sekä maakunnallinen sosiaalipäivystys. Pilotin aikana yksiköiden työntekijät olivat vahvasti mukana kehitystyössä ja he käyttivät Tilannekuva UNAa varsinaisten potilas- ja asiakastietojärjestelmien rinnalla. Käyttökokemuksien ja tulleiden kehitysideoiden perusteella sovellusta kehitettiin palvelemaan paremmin tarkoitustaan.

Tilannekuva UNAlla keskeinen rooli hyvinvointialueen siirtymävaiheessa

Pohjois-Savossa on aloitettu hyvinvointialueen valmistelu eduskunnan hyväksyttyä sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen uudistuksen lakiesitykset alkukesästä 2021. Pohjois-Savon UNA-hankepäällikkö Sami Haapamäki näkee Tilannekuva-sovelluksen merkittävyyden korostuvan hyvinvointialueen siirtymävaiheessa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten työkaluna.

- Tilannekuva tulee olemaan keskeinen SOTE-ammattilaisten koostenäkymä siirtymävaiheessa, kun yhteistä potilas- ja asiakastietojärjestelmää ei vielä ole, Haapamäki kertoo.

Tilannekuva UNAsta on hyötyä myös sähköisen kansallisen ensihoitokertomuksen käytön laajentuessa, mainitsee palvelukeskusjohtaja Jouni Kurola Kuopion yliopistollisesta sairaalasta.

- Tilannekuva UNA helpottaa siirtymää, sillä sen avulla ammattilaisten on helppo hakea sähköinen ensihoitokertomus Kanta-järjestelmästä, Kurola sanoo.

UNA-suostumusten pyytäminen sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä jatkuu

Pilotin aikana UNA-suostumuksia on pyydetty potilailta sekä asiakkailta käyntien yhteydessä ja suostumusten pyytämistä jatketaan edelleen käytön laajentuessa. UNA-suostumusta tarvitaan sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen ristiin näyttämiseen Tilannekuva -näkymässä. UNA-suostumus mahdollistaa sosiaalihuollon tietojen näkymisen terveydenhuollon ammattilaisille ja toisinpäin. Myös ilman UNA-suostumusta Tilannekuva tuo näkyviin perusterveydenhuollon ammattilaiselle erikoissairaanhoidon tiedot ja puolestaan erikoissairaanhoidon tiedot ovat perusterveydenhuollon saatavilla. Tilannekuva koostaa esimerkiksi käyntitiedot, diagnoosit, ensihoidon- ja kotihoidon tiedot yhteen näkymään. Tiedot Tilannekuvasta näkyvät ainoastaan niille sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille, jotka osallistuvat potilaan tai asiakkaan asioiden hoitoon. Käytön edellytyksenä on voimassa oleva asiakas- tai hoitosuhde sekä työntekijän työtehtävän kannalta perusteltu tarve tietojen käsittelyyn.

Kansalaiset voivat tutustua UNA-suostumukseen tarkemmin osoitteessa www.unasuostumus.fi.

Videolta pääset kuulemaan, kuinka ammattilaiset kertovat lisää Tilannekuvan käyttökokemuksista ja hyödyistä sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä.
Tilannekuva UNAn käyttökokemuksia Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä