Takaisin

Toiminta KYSin uusissa tiloissa alkaa helmikuussa

Poliklinikka- ja vuodeosastotoiminta Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) uudessa laajennusosassa alkaa vaiheittain helmikuun puolivälistä alkaen. Nyt käyttöön otettava Pääsairaalan laajennusosa on ensimmäinen vaihe KYS Uusi Sydän -rakennushanketta, joka toteutetaan vuosina 2018–2025.

Nyt valmistuneen kymmenenkerroksisen laajennusosan alimmissa kerroksissa on poliklinikkatiloja sekä huollon ja logistiikan tiloja. Toisessa kerroksessa on sydäntoimenpideyksikkö. Vuodeosastot sijoittuvat kerroksiin 4–9.

Hankejohtaja Juhani Kourin mukaan uudet tilat on suunniteltu yhdessä käyttäjien kanssa vastaamaan toiminnan tarpeita.

Uusiin tiloihin toiminta siirtyy vaiheittain helmi- ja maaliskuun aikana. Osa uudisrakennukseen siirtyvistä yksiköistä toimii rakentamisen ajan sekä uudessa laajennusosassa että Pääsairaalan vanhemmissa tiloissa.

Valmistunut uudisrakennus on noin viidesosa KYS Uusi Sydän -rakennushankkeesta. Rakentaminen jatkuu toisessa vaiheessa uudisrakennuksen laajennuksella, jonka maanrakennustyöt ovat käynnissä.

Henkilöstö on ollut tiiviisti mukana tilasuunnittelussa. Moniammatillisten työryhmien ja potilasjärjestöjen edustajien näkemykset on huomioitu muun muassa uusilla vuodeosastoilla.

– Jatkossa sairaansijoista 70 prosenttia on yhden hengen huoneissa. Nyt muuttavissa osastoissa yhden hengen potilashuoneita käytetään kuitenkin enemmän kahden hengen huoneina, hankejohtaja Juhani Kouri kertoo.

– Yhden hengen huoneissa myös potilaan omaisella on mahdollisuus yöpyä, mikä on noussut toiveena potilaiden ja omaisten taholta.

Taide tuo tiloihin viihtyisyyttä. Neurologian osastolla on Pentti Otsamon teokset potilashuoneissa ja hoitajatiskissä.

Yhden hengen huoneisiin siirtyminen parantaa potilaan intimiteettisuojaa ja sairaalahygieniaa. Kaikissa potilashuoneissa on huonekohtainen wc-suihkutila ja televisio.

Rakentamishankkeessa toteutetaan yhteensä noin 400 sairaansijaa. Nyt muuttavissa osastoissa on 139 sairaansijaa.

Hoitotyö siirtyy lähemmäs potilasta

Toiminnallinen suunnittelu on ollut pohjana uuden modernin sairaalan rakentamiselle. KYSin tavoitteena on tuoda hoitotyö nykyistä enemmän potilaan lähelle.

Jatkossa esimerkiksi lääkitystiedot voidaan kirjata hoitajan mukana kulkevalla älypuhelimella potilaan luona potilashuoneessa. Lääkehuollon automatisointi ja osastoille nyt tulevat älylääkekärryt ja toisessa vaiheessa osastoille tulevat älylääkekaapit auttavat turvallisemman lääkehoidon toteutuksessa.

Näkyvä muutos aiempaan on myös vuodeosastojen moduulirakenne. Osastolla kahdeksan potilaspaikkaa muodostavat yhden moduulin. Jokaisen moduulin lähellä sijaitsevat päivittäisessä hoidossa tarvittavat hoitotarvikkeet, lääkkeet, nesteet ja tekstiilit. Tämä vähentää hoitajien tarvetta liikkua paikasta toiseen, joka nykyisin vie jopa viidesosan työajasta.

Eri kerroksissa käytetään eri värejä. Keltainen toistuu 5. kerroksen neurologian osaston tiloissa.

Muutto suunnitellaan huolellisesti ennakkoon

Laajennuksen rakennustyöt valmistuivat aikataulussaan tammikuun lopussa ja parhaillaan tiloja varustellaan laitteilla ja hoitotarvikkeilla. Alkuvuoden aikana henkilöstö on saanut koulutusta uudisrakennuksen teknisten järjestelmien käyttöön.

Laajuutensa vuoksi muuttojen suunnittelu KYSillä alkoi kuitenkin jo viime vuoden toukokuussa. Kokemus on osoittanut, että suunnitteluun kannattaa käyttää aikaa, jotta kaikki tarvittava tulee huomioitua. Henkilökunta tarvitsee aikaa myös uusien toimintatapojen omaksumiseen.

– Kaarisairaalan muuttosuunnittelu aloitettiin jo puolitoista vuotta aiemmin, Juhani Kouri muistelee aiempaa johtamaansa sairaalarakentamista.

– Tavoitteena on, että toiminta jatkuu mahdollisimman saumattomasti uusissa tiloissa, Kouri summaa.

Sydäntoimenpideyksikössä hoidetaan muun muassa rytmihäiriöitä. Salit on varustettu uusimmalla tekniikalla.

 

Uudisrakennukseen ja viereiseen vanhaan osaan sijoittuvat yksiköt

  • 0. kerros: Itä-Suomen Biopankki
  • 1. kerros: Silmätautien poliklinikka, kuntoutuksen päiväosasto, osa neurokeskuksen poliklinikkaa
  • 2. kerros: Sydäntoimenpideyksikkö, sydäntutkimusosasto
  • 3. kerros: Opetustiloja, endokrinologian poliklinikka
  • 4. kerros: Sydänosasto, sydänpoliklinikka
  • 5. kerros: Neurologian osasto
  • 6. kerros: Naisten osasto
  • 7. kerros: Sisätautien osasto 3 / hematologia
  • 8. kerros: Sisätautien osasto 6
  • 9. kerros: Syöpätautien osasto

Kulkuyhteydet

Uudisrakennuksen ensimmäisestä kerroksesta on kulkuyhteys Pääsairaalan ja Kaarisairaalan välillä. Osa yksiköistä toimii rakentamisen ajan sekä uudessa laajennusosassa että Pääsairaalan vanhemmissa tiloissa.

Uudisrakennusosaan kuljetaan Pääsairaalan C-aulasta, jonne on kulkuyhteydet Pääsairaalan sisäänkäynneistä ja Kaarisairaalasta. Katso kartta

Asiakaspysäköinti on KYSin pyöreässä pysäköintitalossa (Puijonlaaksontie 2) tai Sädeparkissa (Kelkkailijantie 9).

KYS Uusi Sydän 2025 -projektissa peruskorjataan KYSin pääsairaalan vuodeosastotorni ja rakennetaan uusi kymmenenkerroksinen sairaalatorni vaiheittain vuosina 2018–2025. Hankkeessa toteutettava uudisrakennusosa on noin 40 000 neliömetriä ja peruskorjausosa noin 20 000 neliömetriä. Projektin kustannusarvio on 164 miljoonaa euroa.


Siirry uutisarkistoon