Takaisin

Traumatologian osasto muutti uusiin tiloihin

Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) Uusi Sydän -rakennusprojekti etenee suunnitelmallisesti ja vaiheittain. Elo-syyskuun vaihteessa uudet tilat sai käyttöön traumatologian osasto.

Toiminta traumatologian uudella osastolla alkoi kokonaisuudessaan syyskuun ensimmäisenä päivänä, kun potilaat siirtyivät vanhoista tiloista uudelle osastolle.

– Moni on kertonut huomanneensa tilojen hyvän ilmanvaihdon, kertoo osastonhoitaja Eila Laitinen. – Henkilökunta on pitänyt hyvänä myös käytävien ja yleisten tilojen väljyyttä ja tilojen rauhallisuutta.

Leikkauksesta toipuva Liisa Räsänen ihastelee uuden osaston värimaailmaa ja ilmettä sairaanhoitaja Tarja Alaharjulalle. Kiitosta saa myös huonekohtainen wc-suihkutila, jota vanhalla osastolla ei ollut.
Leikkauksesta toipuva Liisa Räsänen ihastelee uuden osaston värimaailmaa ja ilmettä sairaanhoitaja Tarja Alaharjulalle. Kiitosta saa myös huonekohtainen wc-suihkutila, jota vanhalla osastolla ei ollut.

Traumatologian uudella vuodeosastolla on 25 paikkaa, jotka alkuvaiheessa ovat pääosin kahden hengen huoneissa. Osastolla hoidetaan potilaita, joilla on tuki- ja liikuntaelinten vammoja tai äkillisiä kiputiloja tai nivelten tulehduksia. Keskimääräinen hoitoaika osastolla on kolme vuorokautta.

Pääsairaalan uudisrakennusosa valmistuu kokonaisuudessaan vuoden 2023 alkupuolella ja tiloihin sijoittuvat yksiköt pääsevät muuttamaan sinne. Tämän jälkeen, vuoden 2024 lopussa otetaan käyttöön vuonna 1959 valmistuneen vuodeosastotornin peruskorjatut tilat. Vanhan sairaalan peruskorjaukseen ja uudisrakentamiseen liittyy tulevina vuosina lähes 40 muuttoa. Toimivan sairaalan sisällä muuttojen organisointi vaatii huolellista etukäteissuunnittelua ja aikataulutusta.

Osastonhoitaja Eila Laitinen ja sairaanhoitaja Tarja Alaharjula osaston vihreänsävyisellä hoitajatiskillä. Uudisrakennuksen eri kerroksissa toistuvat eri värit, kolmas kerros on vihreä.
Osastonhoitaja Eila Laitinen (oik.)  ja sairaanhoitaja Tarja Alaharjula osaston vihreänsävyisellä hoitajatiskillä. Uudisrakennuksen eri kerroksissa toistuvat eri värit, kolmas kerros on vihreä.

Valmiissa uudisrakennuksessa suurin osa potilaista hoidetaan yhden hengen huoneissa. Niissä myös omaisella on mahdollisuus yöpymiseen, mikä on noussut toiveena potilaiden ja omaisten taholta.

Uusissa potilashuoneissa on huonekohtainen wc-suihkutila, joka parantaa potilaan intimiteettisuojaa ja sairaalahygieniaa. Osassa huoneista on sisäänkäynti oman pienen eteisen kautta, joka toimii niin sanottuna sulkutilana, jos potilas on tarpeen eristää muista esimerkiksi haavainfektion vuoksi.

Ensimmäisenä, helmikuussa 2020 uuteen laajennusosaan muuttaneilta yksiköiltä on saatu näkemyksiä tilojen jatkokehittämiseen. Tilojen käyttäjille eli henkilöstölle ja potilaille suunnattujen kyselyjen perusteella on parannettu muun muassa potilashuoneiden valaistusta, kirjaamispisteiden ergonomiaa ja potilashuoneen television käytettävyyttä.

Moderni sairaala rakennetaan toiminnallisen suunnittelun pohjalta

KYSin vuodeosastoilla myös toimintatavat uudistuvat ja yhtenäistyvät eri erikoisaloilla. Tilojen käyttäjien kanssa tiiviissä yhteistyössä tapahtuva toiminnallinen suunnittelu ohjaa sairaalarakentamista. Tavoitteena on, että KYSin rakennushankkeiden tuloksena ovat laadukkaat, terveelliset ja tulevaisuuden toimintaan mukautuvat tilat.

Muutos näkyy potilaille ja heidän läheisilleen muun muassa niin, että vuodeosastolla hoitaja työskentelee potilaan välittömässä läheisyydessä mahdollisimman paljon. Tätä varten potilashuoneissa on kirjaamispisteet hoitotietojen kirjaamista ja katselua varten.

Uudet laitteet, kuten sähköiset potilasnostimet ovat avuksi hoitotyön fyysisesti raskaimmissa tehtävissä. Älylääkehuoneet ja -kärryt auttavat turvallisen lääkehoidon toteutuksessa. Logistiikka- ja täyttöpalvelut huolehtivat hoitotarvikkeiden ja materiaalien täydennyksistä, jolloin hoitohenkilöstö voi paremmin keskittyä potilaiden hoitoon.

KYS uudistuu -hankkeen hankejohtaja Kirsi Leivonen kertoo, että yhtenäiset toimintatavat lisäävät potilasturvallisuutta ja sujuvoittavat eri ammattiryhmien työskentelyä vuodeosastoilla.

– Olemme kuvanneet käytännöt vuodeosastotoiminnan käsikirjaan. Sen laatimiseen osallistui noin sata eri ammattiryhmien edustajaa eri puolilta sairaalaa. Vuodeosastot ovat sen jälkeen arvioineet toimintaansa, minkä tuloksena on tunnistettu keskeisimmät sairaalatasoiset vuodeosastojen kehittämiskohteet. Näitä pyrimme nyt parantamaan.

– Koronapandemian vuoksi kaikkia uusia käytäntöjä ei vielä ole saatu täysin käyttöön. Esimerkiksi potilaiden yhteisten ruokailutilojen käyttöä on jouduttu välttämään tartuntojen ehkäisemiseksi, Kirsi Leivonen mainitsee.

Hankejohtaja Kirsi Leivonen (vas.), toimialajohtaja, ylihoitaja Minna Mykkänen, osastonhoitaja Eila Laitinen, suunnittelukoordinaattori Menna Kärnä, sairaanhoitaja Tarja Alaharjula ja osaamiskeskusjohtaja Jukka Huopio esittelivät uutta traumatologian osastoa.
Hankejohtaja Kirsi Leivonen (vas.), toimialajohtaja, ylihoitaja Minna Mykkänen, osastonhoitaja Eila Laitinen, suunnittelukoordinaattori Menna Kärnä, sairaanhoitaja Tarja Alaharjula ja osaamiskeskusjohtaja Jukka Huopio esittelivät uutta traumatologian osastoa.


KYS Uusi Sydän 2025 -projektissa peruskorjataan KYSin pääsairaalan vuodeosastotorni ja rakennetaan uusi kymmenenkerroksinen sairaalatorni vaiheittain vuosina 2018–2025. Hankkeessa toteutettava uudisrakennusosa on noin 40 000 neliömetriä ja peruskorjausosa noin 20 000 neliömetriä. Projektin kustannusarvio on lähes 180 miljoonaa euroa. Rakentaminen on osa KYS uudistuu -hanketta.