Takaisin

Tule mukaan akuuttihoidon asiakasraatiin

Kuopion yliopistollisen sairaalan akuuttihoidon asiakasraati aloittaa toimintansa loppuvuonna 2019. Päivystyksellistä akuuttihoitoa toteutetaan ensihoidossa, päivystyspoliklinikalla, päivystysosastolla ja akuuttiosastolla. Nyt sinulla on mahdollisuus päästä osaksi tärkeää kehittämistyötä!

Asiakasraati on osallistava keskustelu- ja kehittämistyöryhmä. Asiakasraadin jäsenenä sinulla on aito mahdollisuus vaikuttaa sekä antaa palautetta yhdessä muiden jäsenten kanssa.

KYS akuuttihoidon raadin tarkoituksena on arvioida, suunnitella ja kehittää potilaan hoitoa ensihoidossa, päivystyspoliklinikalla ja -osastoilla. Kehittäminen voi liittyä muun muassa opasteisiin, tiedottamiseen, kohtaamiseen, hoidon tarpeen arviointiin, ikäihmisen, lapsipotilaan tai muun äkillisen sairastumisen tai vamman hoitoon liittyviin asioihin. 

Asiakasraati

  • muodostuu akuuttihoidon kehittämisestä kiinnostuneista potilaista ja heidän läheisistään tai omaisistaan

  • on määräaikainen, kesto kaksi vuotta

  • kokoontuu neljä kertaa vuodessa ja kokousaika on kaksi tuntia kello 15–17

  • jäsenille maksetaan matkakulukorvaus julkisen kulkuneuvon mukaisesti

Hakemukset jäseneksi voi lähettää sähköpostitse tarja.poikkeus@kuh.fi tai postitse osoitteeseen Kuopion yliopistollinen sairaala, Ylihoitaja Tarja Poikkeus, PL 100, 70029 KYS. Hakemuksen oheen riittää hakijan nimi ja yhteystiedot sekä tiivis perustelu, miksi haluaa mukaan asiakasraadin toimintaan. Ilmoittauduthan viimeistään 2.9.2019 mennessä.

Jäsenten valinta tehdään lyhyen haastattelun perusteella. Haastatteluun valituille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Lisätietoja: Ylihoitaja Tarja Poikkeus, puh. 044 717 9632, tarja.poikkeus@kuh.fi

Inhimillisesti parasta hoitoa