Takaisin

Tule mukaan lasten ja nuorten osaamiskeskuksen asiakasraatiin

Kuopion yliopistollisen sairaalan lasten ja nuorten osaamiskeskuksen asiakasraati aloittaa toimintansa loppuvuonna 2019. Nyt sinulla on mahdollisuus päästä osaksi tärkeää kehittämistyötä! Asiakasraadin tarkoituksena on arvioida, suunnitella ja kehittää uutta lasten ja nuorten vuodeosastoa sekä sähköisiä palveluja.

Mikä asiakasraati on?

  • Asiakasraati on osallistava keskustelu- ja kehittämistyöryhmä.
  • Sen jäsenenä sinulla on aito mahdollisuus vaikuttaa sekä antaa palautetta yhdessä muiden jäsenten kanssa.
  • Asiakasraati muodostuu 10–15 kehittämisestä kiinnostuneista lapsesta, nuoresta ja/tai heidän perheestään, jotka ovat olleet hoidossa/asiakkaina lasten ja nuorten yksiköissä.
  • On määräaikainen, kesto kaksi vuotta.
  • Kokoontuu neljä kertaa vuodessa ja kokousaika on kaksi tuntia kello 15–17.
  • Jäsenille maksetaan matkakulukorvaus julkisen kulkuneuvon mukaisesti.

Hakemukset jäseneksi voi lähettää sähköpostitse taina.kalliomaki@kuh.fi tai postitse osoitteeseen Kuopion yliopistollinen sairaala, Ylihoitaja Taina Kalliomäki, PL 100, 70029 KYS.

Hakemuksen oheen riittää hakijan nimi sekä yhteystiedot ja tiivis perustelu, miksi haluaa mukaan asiakasraadin toimintaan. Ilmoittauduthan viimeistään 15.10.2019 mennessä.

Jäsenten valinta tehdään lyhyen haastattelun perusteella. Haastatteluun valituille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Lisätietoja: Ylihoitaja Taina Kalliomäki Puh. 0447172328, taina.kalliomaki@kuh.fi