Takaisin

Tutkijat kartoittivat iäkkäiden järkevää lääkehoitoa tukevien keinojen käyttöönottoa

Iäkkäillä vältettävien lääkkeiden käyttö on vähentynyt viime vuosina, mutta se on edelleen yleistä. Vältettävien lääkkeiden riskit ovat hyötyjä suuremmat, ja niiden vähentämistä onkin tutkittu runsaasti 2010-luvulta lähtien. Lääkekäytön vähentämistä tukevien interventioiden implementaatioon eli käyttöönottoon on kuitenkin kiinnitetty vähemmän huomiota.

Tuore katsausartikkeli tarkastelee, mitä keinoja ja interventioita iäkkäillä vältettävien lääkkeiden määräämisen vähentämiseksi on käytetty, ja miten näiden käyttöönottoa on arvioitu. Tavoitteena on tukea terveydenhuollon ammattilaisia päätöksenteossa sekä löytää mahdolliset tutkimusaukot.

Kelan rahoittama tutkimus on ilmestynyt Research in Social and Administrative Pharmacy -lehdessä huhtikuussa, ja sen ovat toteuttaneet yliopisto-opettaja Mervi Rantsi, tutkijatohtori Virva Hyttinen, hankekoordinaattori Anna-Kaisa Vartiainen ja yliopistonlehtori Eila Kankaanpää Itä-Suomen yliopiston sosiaali- ja terveysjohtamisen laitokselta sekä tutkija Johanna Jyrkkä Fimeasta. Tutkimus on osa Rantsin terveystaloustieteen väitöskirjaa, joka käsittelee implementaatiota terveystaloustieteen näkökulmasta.

Iäkkäiden järkevän lääkehoidon parantamiseksi on useita vaikuttavia keinoja. Tutkijat perehtyivät 2000-luvun tutkimusartikkeleihin, joissa on tarkasteltu yli 65-vuotiaiden henkilöiden vältettävien lääkkeiden määräämisen vähentämistä. Katsauksella kartoitettiin, miten interventioiden käyttöönoton prosessin arviointia on tutkittu.

Useissa tapauksissa interventioiden prosessin arviointi tapahtui käyttöönoton alkuvaiheessa, kun taas pidemmän tähtäimen jatkuvuuden ja kustannusvaikuttavuuden arviointi oli vähäistä. Yhdessäkään tutkimusartikkelissa ei arvioitu fideliteettiä eli intervention toteuttamista suunnitellun kaltaisesti.

Katsaus osoittaa, että iäkkäiden järkevän lääkehoidon implementaatiotutkimuksessa käsitteiden käyttö ei ole vielä vakiintunut. Prosessin arvioinnin käsitteellistämisen selkeyttäminen on tärkeää, jotta tutkimustietoa voidaan hyödyntää käytännössä.

Artikkeli on luettavissa verkossa: Mervi Rantsi, Virva Hyttinen, Johanna Jyrkkä, Anna-Kaisa Vartiainen, Eila Kankaanpää: Process evaluation of implementation strategies to reduce potentially inappropriate medication prescribing in older population: A scoping review. Research in Social and Administrative Pharmacy, 18 April 2021. https://doi.org/10.1016/j.sapharm.2021.04.012

Itä-Suomen yliopiston tiedote