Takaisin

UNA Ydin tilannekuva -pilotti on uudenlaista kehittämistä Pohjois-Savossa

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä laajennetaan Tilannekuva UNA-pilotti, jossa hyödynnetään kansallisessa UNA-hankkeessa kehitettävän Tilannekuva UNA-järjestelmän käyttöä. Tilannekuva UNA on kooste asiakkaan sosiaali- ja terveydenhuollon tiedoista ja sen tarkoitus on auttaa SOTE-ammattilaisia saamaan laaja ja oikea-aikainen näkyvyys potilaiden ja asiakkaiden kokonaistilanteeseen. UNA Ydin Tilannekuva-pilotin tavoitteena on kehittää työkalut, joilla sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät pystyvät tehokkaasti ja turvallisesti palvelemaan asiakkaita. Tarkoitus on ratkaista tiedonkulun ongelmia, joita organisaatioiden väliset rajat ja lainsäädännön haasteet aiheuttavat.

UNA Tilannekuva-pilotissa tapahtuva tiivis yhteistyö työntekijöiden kanssa on keskeistä tulevaisuuden työkalujen kehittämisessä ja kehittämistyötä ohjaa työntekijöiden, potilaiden ja asiakkaiden tarpeet. Pilotin jälkeen Tilannekuva UNA on tarkoitus laajentaa portaittain Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin SOTE-ammattilaisten käyttöön.
KYSin päivystyksessä työskentelevä sairaanhoitaja Mirja Korhonen kuvailee kokemustaan pilottiin osallistuvana terveydenhuollon ammattilaisena myönteiseksi kokemukseksi.

- Tilannekuvan ulkoasu on selkeä ja paljon informaatiota antava jo yhdellä silmäyksellä. Tietojen selaaminen on helppoa ja loogista, Korhonen kuvailee.

Pohjois-Savossa ensimmäisiä pilottikäyttäjiä ovat Kuopion kaupungin Kotisairaala ja yhteyspiste, Turvapalvelu ja Turvapartio, sosiaalipäivystys sekä päivystysapu. Erikoissairaanhoidon osalta pilottiin osallistuu KYSin päivystys ja SOTE-tilannekeskus.

Tilannekuva UNA tietojen laaja-alaisen näkyvyyden mahdollistajana

Tilannekuva UNAan tuodaan tietoja sekä paikallisista potilas- ja asiakastietojärjestelmistä, että kansallisista lähteistä kuten Kanta-palveluista. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi käyntitiedot yksityisiltä lääkäriasemilta siirtyvät Kanta-palveluiden kautta ammattilaisten nähtäväksi Tilannekuva UNAan.

Tilannekuva UNAa pilotoivissa yksiköissä asioivilta potilailta ja asiakkailta pyydetään käyntien yhteydessä UNA-suostumus. UNA-suostumuksen antaminen on vapaaehtoista, eivätkä asiakkaan tai potilaan saamat palvelut huonone nykyisestä, mikäli suostumuksen antamisesta kieltäydytään. Asiakkaan antama UNA-suostumus lisää ammattilaisen näkemää tietosisältöä Tilannekuva UNAssa. UNA-suostumuksen antaminen mahdollistaa sosiaali- ja terveydenhuollon välisen tietojen näkyvyyden potilasta tai asiakasta hoitaville ammattilaisille.

Kotisairaanhoitaja Teemu Karjalainen Kuopion kaupungilta näkee tärkeänä, että Tilannekuva UNA tuo näkyviin hänen kotisairaanhoitajan työssään tarvitsemaa laaja-alaista tietoa.

- Terveydenhuollossa on monia tietojärjestelmiä, ja esimerkiksi erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalityön välillä potilastiedot eivät ole aina hoitajan nähtävillä. UNA-Tilannekuvan keskeiset potilastiedot samalla näkymällä helpottaa ja nopeuttaa työtäni, joka taas nopeuttaa asiakkaan avunsaantia, Karjalainen kertoo hyödyistä.

Tilannekuva on UNA-yhteistyön kehittämisen tulos

Tilannekuva UNA on kehitetty UNA-yhteistyössä, jonka koordinaattorina toimii UNA Oy. Tilannekuva UNAn kehittämisessä on ollut mukana yli 20 organisaatiota. Tilannekuva UNA on ollut osa UNA Ydin ohjelmaa, jonka ohjelmajohtaja Kimmo Kasteenpohja pitää yhteistyötä tärkeänä.

- Tilannekuva UNAn käynnistyvää pilottia on edeltänyt kansallisesti erittäin merkittävä digitalisaatiohanke, joka on vaatinut paljon yhteistyötä eri osapuolien kesken. Erityisesti yhteistyö Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ja Kuopion kaupungin henkilöstön kanssa on ollut keskeistä Tilannekuva UNAn kehittämisessä käyttäjien työtä tukemaan, Kimmo Kasteenpohja avaa projektin taustoja.

 

Kehittämisylilääkäri Juuso Tamminen.
Kuopion yliopistollisen sairaalan kehittämisylilääkäri Juuso Tamminen iloitsee UNA yhteistyöstä, jossa Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri on mukana.  - Kehittäminen on matka, jossa opimme yhdessä työstä samalla, kun kehitämme työtä tukevia työkaluja.
 
 

Kansalaiset voivat tutustua UNA-suostumukseen tarkemmin osoitteessa: http://www.unasuostumus.fi.