Takaisin

Uudella kyselyllä enemmän palautetta

Syksyn ajan KYSissä on testattu uudenlaista tapaa kerätä palautetta potilailta. Nyt potilas voi antaa palautteen hoidostaan tablet-laitteella poliklinikkakäynnillä tai osastolta kotiutuessaan. Myös kyselyn sisältö uudistui.

Palaute on tärkeää hoidon ja toiminnan potilaslähtöisessä kehittämisessä. KYSissä saadun palautteen määrä koettiin liian pieneksi. Tämän vuoksi ryhdyttiin etsimään uutta, potilaalle nopeaa ja helppoa tapaa antaa palautetta. Samalla uudistettiin palautekyselyn sisältö.

– Kokeilun aikana saadun palautteen määrä on kasvanut selkeästi, kertoo kehittämispäällikkö Antti Sairanen. – Selkeitä tai konkreettisia kehittämisideoita löytyy avoimista vastauksista, ja niitä toivomme saavamme enemmän.

Palautekyselyssä on kuusi kysymystä, jotka ovat Suomessa laajalti käytössä terveydenhuollon asiakastyytyväisyyskyselyissä sekä avoin kysymys ”Mitä muuta haluat sanoa?”.

Kysymykset koskevat hoitoa, saadun tiedon ymmärrettävyyttä, kohtelua, koettua turvallisuuden tunnetta ja hoitoon liittyvää päätöksentekoa. Lisäksi kysytään suosittelisiko vastaaja KYSiä hoitopaikkana myös muille.

Ihminen tarvitsee turvaa ja hyvää kohtelua

Kehittämisosastonhoitaja Merja Perankoski kuvantamiskeskuksesta kertoo, että palautepäätteet ovat monille tuttuja jo muista paikoista, ja niiden tulo sairaalaankin on huomattu.

– Saamamme palaute on ollut pääosin erittäin positiivista, Perankoski sanoo.

Palautteista käy ilmi, että ihmisille on tärkeää kokea olevansa turvallisissa käsissä kuvantamistutkimuksen aikana. Myös kohteluun ja vuorovaikutukseen liittyvät asiat korostuvat.

Palautekokeilussa mukana olevat yksiköt saavat palautteista koosteen viikoittain ja kuukausittain. Palaute käsitellään yksiköissä ja analysoidaan myös koko sairaalan tasolla.

Jalustalla olevia palautepäätteitä on kokeiluun osallistuvilla poliklinikoilla, Kaarisairaalan aulassa ja päivystyksen sisäänkäynnin yhteydessä. Osastoilla tablet-laite tuodaan potilaalle käteen.

Kokeilu jatkuu ensi kevään ajan, jolloin ratkaistaan, otetaanko palautepäätteet pysyvään käyttöön KYSissä. Potilaspalautetta KYSille voi edelleen lähettää myös verkkosivujen kautta.