Takaisin

Uusi brändi-ilme käyttöön KYSin verkkosivuilla

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin verkkosivujen ilme uudistui kesäkuun alussa. Samalla tehtiin parannuksia verkkosivujen saavutettavuuteen.

Kevään aikana toteutettu verkkosivukehittäminen oli osa KYSin brändiuudistusta ja keskittyi visuaalisen ilmeen uudistamiseen ja saavutettavuuden parantamiseen. Verkkoympäristössä saavutettavuus tarkoittaa, että verkkopalvelu on kaikkien ihmisten käytettävissä mahdollisimman helposti.

Saavutettavuusseloste ja palautekanava saavutettavuutta koskevalle palautteelle julkaistaan sivustolla viimeistään 23.9.2020.

Verkkosivujen uudistus toteutettiin brändikumppanin, järjestelmätoimittajan ja sairaanhoitopiirin eri yksiköiden yhteistyönä. Toteutuksessa huomioitiin sairaalan asiakasraadilta valmisteluvaiheessa saadut näkemykset.

Palautetta verkkosivuista voit antaa palautelomakkeella.