Takaisin

Uusi hoitokäytäntö kohtalaisesti tai hieman ennenaikaisesti syntyneille

Kuopion yliopistollisen sairaalan hoitajat Anna-Miia Niskanen ja Pauliina Rimpioja tekivät kansallisessa Taitava Neonataalihoitaja-koulutuksessa kehittämistehtävän, joka loi uuden hoitokäytännön kohtalaisesti tai hieman ennenaikaisesti syntyneille vastasyntyneiden teho-osastolle. Kohtalaisesti tai hieman keskosena syntynyt tarkoittaa viikoilla 32-36+6 syntyneitä.

KYSin uuden hoitokäytännön tavoiteena on, että synnytyksen jälkeen äidin ja vastasyntyneen hoito toteutetaan erottamatta heitä toisistaan, jos molempien vointi tämän sallii. Tämä mahdollistaa keskoselle mahdollisimman varhaisen ja pitkäkestoisen ihokontaktin äidin kanssa.

Keskosen ja vanhempien välisellä mahdollisimman varhaisella vuorovaikutuksella ja ihokontaktilla on myönteisiä vaikutuksia. Ihokontaktin on todettu parantavan hengityksen ja verenkierron vakautta sekä lämmön ylläpitoa.

Varhainen ihokontakti jo synnytyssalissa vaikuttaa myönteisesti myös imetykseen samalla vahvistaen äidin ja keskosen suhdetta sekä vuorovaikutusta.

Uutta hoitokäytäntöä ei ole vielä toteutettu systemaattisesti, mutta nyt luotu ohjeistus mahdollistaa käytön kaikkien kohtalaisen tai hieman ennenaikaisesti syntyneiden keskosten kanssa.

Keskosen kanssa perhehuoneessa

Perhe ja hieman ennenaikaisesti syntynyt
Perhe Kokkonen – Kolehmainen vietti aikaa lähes kolme viikkoa vastasyntyneiden teho-osastolla, koska ”Nappi” syntyi etuajassa raskausviikolla 34+2. Perhehuoneessa olo keskosen kanssa mahdollisti koko perheen yhdessäolon heti alusta saakka.
 

Tuore äiti Miia Kokkonen vietti muutaman viikon lepohoidossa ennen synnytystä, koska lapsivesi meni jo raskausviikolla 29+6 ja tilanteeseen liittyy omat riskinsä.

- Henkisesti lepohoito kävi hieman raskaaksi, mutta henkilökunnan tsemppaus sai jaksamaan, Miia kertoo kokemuksestaan.

Levosta huolimatta työnimeltään ”Nappi” päätti kuitenkin syntyä ennenaikaisesti.

- ”Nappi” sai olla heti synnytyksen jälkeen äidin kanssa, iholla, vaikkei sellaisesta oltu uskallettu edes haaveilla, kertoo Aatu Kolehmainen, tuore isä.

Läheisyys ja ihokontakti ovat erityisen tärkeitä juuri keskoslapsille. Kiintymyksen luomiseksi kenguruhoito on paras tapa luoda suhdetta omaan lapseen. Mikä parasta, tätä voidaan toteuttaa tasa-arvoisesti, sekä isä että äiti voivat tähän osallistua ja luoda omalta osaltaan kiintymystä saapuneeseen perheenjäseneen.

Isä ja keskosvauva ihokontaktissa
Ihokontakti on tärkeää kiintymyksen luomiseksi.
 

Kokemus siitä, että perhe saa olla vastasyntyneen sairaalahoidossa mukana koko ajan, luo turvallisuuden tunnetta.  Kysin vastasyntyneiden teho-osasto onkin siksi poikkeus muihin teho-osastoihin verraten.

Vaikka synnytykseen liittyi aiempien tapahtumien vuoksi jännitystä, itse synnytys ja kaikki sen jälkeen sujui hyvin. Perhe kokikin saaneensa etua siitä, että keskosen kanssa sai harjoitella elämää yhdessä tuen ollessa saatavilla. Kotiin perhe pääsi, kun äiti Miia oli viettänyt sairaalassa kaikkiaan seitsemän viikkoa.

Maailman keskoslasten päivää vietetään 17. marraskuuta. Tarkoituksena on kiinnittää huomiota siihen, että maailmassa jopa joka kymmenes lapsi syntyy keskosena.

Kuvat: Riikka Myöhänen / KYS viestintä, teksti: Kirsi Parviainen