Takaisin

Valtion tutkimusrahoituspäätökset vuodelle 2021

KYS erva-tutkimustoimikunta päätti valtion tutkimusrahoituksen jakamisesta tutkimushankkeille vuodelle 2021 (kokous 8.4.2021 / 9, 10 ja 11 §).

KYSin erityisvastuualueen VTR-hakuun saapui yhteensä 142 hakemusta. Näistä dosenttitason tutkimushankehakemuksia oli 51, tohtoritason tutkimus-hankehakemuksia oli 35 ja väitöskirjatutkimushankehakemuksia oli 47.

Haettu rahamäärä oli yhteensä 11,1 M€. Kaikista hakuun osallistuneista hankkeista yhteensä 72 (51 %) saa rahoitusta. Dosenttitason tutkimus-hankkeista rahoitusta saa 16 (22,2 %), tohtoritason tutkimushankkeista rahoitusta saa 22 (30,6 %) ja väitöskirjatutkimushankkeista 34 (47,2 %).

Ulkopuoliset arvioijat arvioivat tutkimushankehakemukset. Tutkimustoimikunta tarkasteli hakemuksia tutkimushankeluokittain ja huomioi rahoituksen jaossa STM:n antamat linjaukset esimerkiksi tutkijan urapolkumallin tukemisesta.

VTR:n jako perustuu arviointipisteiden mediaaneihin kaikissa hakuluokissa. Toimikunta tarkasteli tutkimushankkeiden yhteispisteitä, yleisarviota ja sanallisia perusteluja yleisarviolle.

KYSin ervan tutkimushankkeille vuonna 2021 jaettava rahoitus on n. 2,5 M€. Päätökset lähetetään tiedoksi hakijaorganisaatioille ja rahoituksen hakijoille 26.4.2021. KYS erva-tutkimustoimikunnan kokouspöytäkirja on yleisesti nähtävillä KYSin internetsivuilla kohdassa psshp.fi > Tutkimus > KYS erva-tutkimustoimikunta > Päätökset.

Liitteenä olevissa taulukoissa rahoitusta saaneet tutkimushankkeet.

Dosenttitason tutkimushankkeet 2021 päätös.pdf

Tohtoritason tutkimushankkeet 2021 päätös.pdf

Väitöskirja tutkimushankkeet 2021 päätös.pdf