Takaisin

Valtuuston ja hallituksen päätöksiä 15.6.2020

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin (PSSHP) hallitus ja valtuusto kokoontuivat tänään kevätkauden viimeiseen kokoukseen. PSSHP:n valtuusto hyväksyi vuoden 2019 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä alijäämän kattamisen lisäkannolla. Lisäksi valtuusto hyväksyi Kysterin järjestämissopimuksen ja psykiatriatalon hankesuunnitelman.

Kuntayhtymän valtuusto hyväksyi vuoden 2019 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä myönsi kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2019. Lisäksi valtuusto hyväksyi 16.006.452,27 euron lisäkannon jäsenkunnilta vuonna 2019 ja sitä aiemmin syntyneiden alijäämien kattamiseksi.

Valtuusto hyväksyi Puijon sairaala yhteyteen rakennettavan psykiatriatalon hankesuunnitelman siten, että hanke varaudutaan toteuttamaan vuosien 2020-2023 aikana. Toteutussuunnittelu käynnistetään välittömästi. Sosiaali- ja terveysministeriön poikkeuslupaa investoinnin käynnistämiseksi haetaan valtuuston päätöksen tultua voimaan kesällä 2020.

Yhtymähallitus päätti palauttaa KYS-erityisvastuualueen järjestämissopimuksen valtuuston listalta takaisin valmisteltavaksi. Asia tuodaan valtuuston käsittelyyn sen tultua uudelleen valmistelluksi.

Valtuusto hyväksyi perusterveydenhuollon liikelaitos Kysterin järjestämissuunnitelman vuosiksi 2020-2021. Järjestämisvastuun toteuttamiseksi sairaanhoitopiirissä valmistellaan yhteistyössä kuntien kanssa Kysterin palvelujen järjestämistä koskeva puitesuunnitelma valtuustokausittain.

 

Toimielinten kokousasiakirjat ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa

http://publish.psshp.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=212090