Takaisin

Voimakkaat ääniärsykkeet vaikuttavat liikeaivokuoren toimintaan - väitös 21.9.

Väitös kliinisen neurofysiologian alalta

Lääketieteen lisensiaatti Olli Löfbergin väitöstutkimus osoittaa, että ihmisen liikeaivokuoren ärtyvyyteen voidaan vaikuttaa voimakkailla ääniärsykkeillä. Lisäksi hän osoitti liikeaivokuoren toistuvan aktivoinnin transkraniaalisella magneettistimulaatiolla (TMS) johtavan mitattujen lihasvasteiden heikkenemiseen eli habituaatioon. Tämä habituaatio muistuttaa selkeästi keskushermoston habituaatiota ulkoisille aistiärsykkeille. Nämä löydökset muokkaavat käsitystämme hermoverkkojen muovautuvuudesta. 

Yllättävien ja voimakkaiden aistiärsykkeiden tiedetään aiheuttavan keskushermostossa laaja-alaista aktiivisuuden lisääntymistä. Tämä reaktio saa alkunsa aivorungosta ja nousevien hermoratojen kautta aiheuttaa hetkellisen aivojen syvien rakenteiden aktivoitumisen ja välittäjäaineiden vapautumisen aivokuorella. Aistiärsykkeiden toistuessa tapahtuu lähes päinvastainen: habituaatio on keskushermoston ilmiö, jossa vasteet ulkoiselle ärsykkeelle vaimenevat ärsykkeen toistuessa. Se on keskeinen tekijä vireystilan, oppimisen ja muistin säätelyssä. Neurofysiologisesti mitattavissa oleva heikentynyt habituaatiokyky on yhdistetty moniin keskushermoston sairauksiin, kuten Alzheimerin tautiin ja autismikirjon häiriöihin.

Lääketieteen lisensiaatti Olli Löfbergin väitöskirja The effects of auditory evoked arousal and habituation on motor cortex excitability tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii apulaisprofessori Alexander Rotenberg, Harvard Medical School, ja kustoksena professori Petro Julkunen, Itä-Suomen yliopisto. Tilaisuus on englanninkielinen.

Aika ja paikka: 21.09.2019 klo 12, Medistudia MS301, Kuopion kampus

 

Linkki Itä-Suomen yliopiston väitöstiedotteeseen