Takaisin

Vuoden 2020 kunniakätilö on ultrakätilö sekä diabeteskätilö

Pohjois-Savon Kätilöyhdistyksen ensimmäiseksi kunniakätilöksi on valittu KYSin naisten osastolla työskentelevä kätilö Mari Väätäinen.

Yhdistys järjesti jäsenilleen kunniakätilöäänestyksen kätilöiden ja sairaanhoitajien juhlavuoden kunniaksi. WHO eli Maailman terveysjärjestö on nimennyt vuoden 2020 sairaanhoitajien ja kätilöiden juhlavuodeksi. Tänään 5. toukokuuta vietetään myös kätilön päivää.

Kätilöistä on moneksi! Kätilöitä työskentelee monenlaisissa tehtävissä niin neuvoloissa, yksityisessä terveydenhuollossa kuin avo- ja erikoissairaanhoidossakin.

Mari Väätäinen valittiin Pohjois-Savon Kätilöyhdistyksen vuoden 2020 kunniakätilöksi.

Pohjois-Savon Kätilöyhdistyksen hallitus teki äänestyksen perusteella lopullisen päätöksen valinnasta. Valinnan perusteluissa korostetaan Väätäisen paneutuneisuutta kätilötyön kehittämiseen:

”Mari on ihana työkaveri, jolta saa aina apua tarvitessaan. Mari on syventänyt osaamistaan ultrakätilöksi sekä diabeteskätilöksi. Mari on myös ollut rakentamassa raskausdiabeteksen digihoitopolkua ja omalta osaltaan kehittänyt kätilötyötä. Marin myös potilaan roolissa tavanneena voi aidosti kehua Marin taitoja ja hänestä välittyvää lämpöä. Työkaverina Mariin voi aina luottaa ja tukeutua.”