Takaisin

Yhtenäinen tietomalli edistää tiedon ensisijaista ja toisiokäyttöä terveydenhuollossa - väitös 4.10.

Väitös sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon alalta

Terveydenhuollon maisteri Minna Mykkänen kehitti väitöstutkimuksessaan hoitotyön rakenteisen tiedon ensisijaisen ja toisiokäytön mallin, jonka avulla kuvataan, miten rakenteista tietoa tuotetaan ja käytetään terveydenhuollossa. Mallia voidaan käyttää kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön yhtenäisten tietorakenteiden käyttämiseksi, vertailutietojen keräämiseksi, näyttöön perustuvan hoitotyön edistämiseksi ja johtamisen tukemiseksi. Lisäksi mallia voidaan hyödyntää uudistettaessa terveydenhuollon tietojärjestelmiä.

Kirjaamisen tietorakenteita käytetään hyvin, mutta käyttö ei ole järjestelmällistä

Tutkimus osoittaa, että hoitotyön kirjaamisen kansallisesti määriteltyjä tietorakenteita käytetään hyvin, mutta niiden käyttö ei ole järjestelmällistä. Käytettävät tietorakenteet ovat päällekkäisiä muiden ammattiryhmien käyttämien tietorakenteiden kanssa. Kirjaamisessa käytetään määriteltyjen tietorakenteiden lisäksi myös muita yhtenäisesti määrittelemättömiä tietorakenteita. Rakenteisesti kirjatun potilaskertomustiedon laatua ei ole Suomessa järjestelmällisesti arvioitu, vaikka tiedon laatu on edellytys sen toisiokäytölle. Tutkimuksessa käytetty hoitotyön rakenteisen kirjaamisen auditointimalli sopii hoitotyön kirjaamisen arviointiin. Tutkimuksen perusteella kirjaamista voidaan seurata, arvioida ja parantaa tietoa hyödyntämällä.

Terveydenhuollon maisteri Minna Mykkäsen sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon alaan kuuluva väitöskirja Tietorakenteet hoitotietojen käsittelyssä ja potilastiedon toisiokäytössä tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii hallintoylihoitaja, dosentti Paula Asikainen Tampereen yliopistosta ja kustoksena professori Kaija Saranto Itä-Suomen yliopistosta.

Väitösaika ja -paikka: 4.10.2019 klo 12, SN 200, Snellmania

 

Linkki Itä-Suomen yliopiston väitöstiedotteeseen