Aikuispsykiatrian palvelut

Aikuispsykiatrian palvelut

Aikuispsykiatrian avohoitopalveluja tarjoavat Kuopion psykiatrian keskus sekä Siilinjärven psykiatrinen poliklinikka, jossa tutkitaan ja hoidetaan pääasiassa Siilinjärven, Kaavin, Keiteleen, Lapinlahden, Pielaveden, Rautavaaran, Tervon, Tuusniemen ja Vesannon erikoissairaanhoitoa vaativia potilaita.

Osastohoitoon tulee potilaita ympäri Suomen. Mielialahäiriöitä ja psykoosia hoidetaan Julkulan sairaalassa neljällä osastolla. Hoito ja kuntoutus jatkuvat lähes aina avohoidossa. KYSissä on myös päihde-, yleissairaala- ja vanhuspsykiatriaan erikoistuneita poliklinikoita ja osastoja.

Päihdepsykiatria

Huumeriippuvuuteen liittyy usein psyykkisiä ongelmia, kuten ahdistuneisuutta, pelkotiloja ja epätodellisia kokemuksia. Päihdepsykiatria tarjoaa tutkimusta ja hoitoa huumeriippuvuuteen ja samanaikaiseen psyykkiseen oireiluun. Poliklinikalla on tutkimus- ja hoitokäyntejä. Osastolla tehdään muutaman viikon kestäviä vieroitushoitojaksoja, korvaushoitoarvioita ja psyykkisen tilanteen selvityksiä.

Yleissairaalapsykiatria

Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka tarjoaa psyykkisten ongelmien tutkimusta ja hoitoa yliopistosairaalan muiden erikoisalojen potilaille.

Seuraamme hoidon vaikuttavuutta

Mielenterveys ja hyvinvointi -palvelukeskuksessa on otettu käyttöön potilaan hoidon vaikuttavuuden seurantajärjestelmä, mikä sisältää potilaan sähköiset Omavointikyselyt. Seurantajärjestelmä on käytössä kaikilla aikuispsykiatrian poliklinikoilla ja osastoilla.

Omavointikyselyihin vastaamalla välität hoidon suunnittelun ja seurannan kannalta oleelliset esitiedot ja vointikyselyt (LS-elämäntyytyväisyys, HS-suhtautuminen tulevaisuuteen, BDI-masennusoireiden arvio, 15D-elämänlaatu, Audit–alkoholin käyttö) hoitavaan yksikköön jo ennen vastaanottokäyntiä. Osastohoidossa vastaat vointikyselyihin hoitojakson aikana. Seurantajärjestelmästä saamme tietoa hoidon vaikuttavuudesta, minkä avulla seuraamme ja edelleen kehitämme hoidon laatua. Omavoinnin kautta voit antaa palautetta hoitokokemuksesta hoitojakson päättyessä.

Toimi näin

Tarvitset lääkärin lähetteen voidaksesi tulla kiireettömään erikoissairaanhoitoon sekä laboratorio-, kuvantamis- tai muuhun tutkimukseen. Voit valita hoitopaikkasi yhdessä hoitavan lääkärin kanssa.

Hakeudu sairastuessasi omaan terveyskeskukseesi, työterveysasemallesi tai yksityislääkärille. Lääkäri kirjoittaa sinulle lähetteen sairaalaan tutkimuksiin tai hoitoon, jos sairauden hoito sitä edellyttää.

Äkillisissä sairaustapauksissa voit tulla päivystykseemme ilman lähetettä. Soita ympärivuorokautiseen neuvontanumeroon 116117 aina ennen kuin tulet päivystykseen.

Siilinjärven psykiatrian poliklinikka

Voit olla yhteydessä poliklinikkaan puhelimitse.

Normaalit aukioloajat

 • Maanantai - Torstai 08:00 - 15:30
 • Perjantai 08:00 - 15:00

Lisätiedot

Päihdepsykiatrian poliklinikka

Voit olla yhteydessä poliklinikkaan puhelimitse.

Normaalit aukioloajat

 • Maanantai - Perjantai 08:00 - 11:00, 12:00 - 15:00

Lisätiedot

Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka

Voit olla yhteydessä poliklinikkaan puhelimitse.

Normaalit aukioloajat

 • Maanantai - Perjantai 08:00 - 14:00

Lisätiedot

Psykoosiosasto 2

Voit olla yhteydessä puhelimitse.

Normaalit aukioloajat

Auki 24/7

Lisätiedot

Vanhuspsykiatrian tiimi

Voit olla yhteydessä poliklinikkaan puhelimitse.

Normaalit aukioloajat

 • Maanantai - Perjantai 08:00 - 15:00

Lisätiedot

Psykiatrian akuuttiosasto

Voit olla yhteydessä osastoon puhelimitse.

Normaalit aukioloajat

Auki 24/7

Lisätiedot

Mielialahäiriöiden hoito-osasto

Voit olla yhteydessä osastoon puhelimitse

Lisätiedot

Psykoosiosasto 1

Voit olla yhteydessä osastoon puhelimitse.

Normaalit aukioloajat

Auki 24/7

Lisätiedot

Päihdepsykiatrian osasto

Voit olla yhteydessä osastoon puhelimitse.

Normaalit aukioloajat

Auki 24/7

Lisätiedot

Aikuispsykiatrian vastaanotto- ja avokuntoutuspalvelut

Voit olla yhteydessä vastaanotto- ja avokuntoutuspalveluihin puhelimitse.

Normaalit aukioloajat

 • Maanantai - Torstai 08:00 - 15:30
 • Perjantai 08:00 - 14:45

Lisätiedot

Siilinjärven psykiatrian poliklinikka

Siilinjärven psykiatrian poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan pääasiassa Siilinjärven, Juankosken, Kaavin, Keiteleen, Lapinlahden, Maaningan, Pielaveden, Rautavaaran, Tervon, Tuusniemen ja Vesannon erikoissairaanhoitoa vaativia potilaita.

Osoite

Viertotie 4, 71800 SIILINJÄRVI

Normaalit aukioloajat

 • Maanantai - Torstai 08:00 - 15:30
 • Perjantai 08:00 - 15:00

Muut yhteystiedot

Puhelin

Lisätiedot

Viertotie 4

Palvelun aukioloajat
Siilinjärven psykiatrian poliklinikka
 • Maanantai - Torstai 08:00 - 15:30
 • Perjantai 08:00 - 15:00

Julkulan sairaala

Sairaalassa on nuoriso-, aikuis- ja päihdepsykiatrian hoito-osastoja.

Liikenneyhteydet ja pysäköinti

Sairaalaan pääsee Kuopion keskustasta paikallisliikenteen busseilla. Pysäkin nimi on Julkulan sair. 1 tai 2.

Asiakaspysäköinti on osoitettu erillisin liikennemerkein, pysäköinnille ei ole aikarajaa.

Osastojen vierailukäytännöt kannattaa selvittää erikseen puhelimitse.

Osoite

Puijonsarventie 60, 70260 KUOPIO

Muut yhteystiedot

Puhelin

Lisätiedot

* Akuuttiosasto, Julkulan sairaala, rakennus JA1, 1. kerros * Mielialahäiriöiden hoito-osasto, Julkulan sairaala, rakennus JA3, 2. kerros * Psykoosiosasto 1, Julkulan sairaala, rakennusJA3, 1. kerros * Psykoosiosasto 2, Julkulan sairaala, rakennus JA1, 2. kerros * Päihdepsykiatrian osasto, Julkulan sairaala, rakennus JA1, 3. kerros

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopion yliopistollinen sairaala tarjoaa korkeatasoista hoitoa kaikilla lääketieteen erikoisaloilla, tekee kansainvälisesti arvostettua tutkimusta ja kouluttaa tulevaisuuden huippuosaajia.

Sairaalan tärkein tehtävä on antaa potilaille parasta mahdollista hoitoa. Ennen kaikkea KYS onkin sairaala, jonka potilaat ovat mielipidetiedustelujen mukaan erittäin tyytyväisiä saamaansa hoitoon.

Sairaalan potilaaksi pääset kiireettömissä tilanteissa lääkärin lähetteellä esimerkiksi terveyskeskuksesta, työterveyshuollosta, toisesta sairaalasta tai yksityislääkäriasemalta. Tutkimuksia ja hoitoja tehdään sekä poliklinikoilla että vuodeosastoilla. Kiireellisiä päivystystilanteita varten sairaala toimii ympäri vuorokauden.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri huolehtii alueensa 247 000 asukkaan erikoissairaanhoidosta ja lähes miljoonan itä- ja keskisuomalaisen erityistason erikoissairaanhoidosta Kuopion yliopistollisessa sairaalassa.

Osoite

Puijonlaaksontie 2, 70210 KUOPIO

Muut yhteystiedot

Puhelin

Lisätiedot

* Päihdepsykiatrian poliklinikka, Puijon sairaala, rakennus. 5, B-ovi 1. kerros * Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka, Puijon sairaala, rakennus 5, 4-6,8 kerros * Vanhuspsykiatrian tiimi, Puijon sairaala, rakennus 5, 2. kerros

Palvelun aukioloajat
Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka
 • Maanantai - Perjantai 08:00 - 16:00
Päihdepsykiatrian poliklinikka
 • Maanantai - Perjantai 08:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
Vanhuspsykiatrian tiimi
 • Maanantai - Perjantai 07:30 - 15:00

Kuopion psykiatrian keskus

Kuopion psykiatrian keskuksen avohoito- ja avokuntoutuspalvelut on tarkoitettu ensisijaisesti 20–64-vuotiaille kuopiolaisille ja muille Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin potilaille ja kuntoutujille. Ensisijainen hoitopaikka on oma terveyskeskus ja akuuteissa tilanteissa virka-ajan ulkopuolella päivystys. Äkillisissä ja erittäin vaikeissa elämäntilanteissa auttaa myös Kriisikeskus.

Kuopion psykiatrian keskus tarjoaa määräaikaisia hoito- ja kuntoutuspalveluja lääkärin lähetteellä. Tavallisimpia hoitoon hakeutumisen syitä ovat työ- ja toimintakykyä heikentävä masennus- ja ahdistustilat sekä psykoottiset oireet.

Vastaanottopalvelut

Vastaanottotoiminta toteutuu Viestikadun toimipisteessä sekä alempana yhteystiedoissa mainituissa etätoimipisteissä. Myös terveyskeskuksen yhteydessä työskentelee Kuopion psykiatrian keskuksen työntekijöitä. Hoidossa hyödynnetään erilaisia yksilö-, perhe- ja ryhmäterapioita sekä lääkehoitoa. Aikuispsykiatrian tehostetun avohoidon työryhmä tarjoaa tehostettua, määräaikaista avohoitoa. Perhe- ja verkostotyötä tehdään myös kodeissa lapset huomioiden.

Kuntoutuspalvelut

Kuntoutuksessa käytetään yksilöllistä kuntoutusohjausta sekä keskustelu- ja toiminnallisia ryhmiä. Ryhmiin hakeudutaan hoitavan työntekijän kautta. Kuntoutustyöryhmä Kipinä tarjoaa tehostettua kuntoutuksellista tukea ja valmennusta arjesta selviytymiseen kuntoutujille, joiden toimintakyky on heikentynyt usealla elämänalueella.

Kuntoutusyksikkö

Kuusipaikkainen kuntoutusyksikkö Tukiporras toimii arkisin ympäri vuorokauden. Siellä toteutetaan määräaikaisia tutkimus- ja kuntoutusjaksoja mielenterveyskuntoutujille, jotka tarvitsevat tukea arjessa selviytymiseen.

Osoite

Viestikatu 1-3, 70600 KUOPIO

Muut yhteystiedot

Lisätiedot

Aikuispsykiatrian vastaanotto- ja avokuntoutuspalvelut, Viestikatu 1–3, 3. ja 4. kerros

Palvelun aukioloajat
 • Maanantai - Torstai 08:00 - 15:30
 • Perjantai 08:00 - 14:45

Hoidot ja tutkimukset tietoa KYSistä