Haavakeskus

Haavakeskuksen tavoitteena on

  • kokonaiskustannusten vähentäminen hoitoprosesseja tehostamalla sekä eri erikoisalojen asiantuntemusta hyödyntämällä
  • haavapotilaiden hoitoprosessien yhtenäistäminen koko sairaanhoitopiirin alueella
  • matalan kynnyksen konsultaatiomahdollisuuksien parantaminen ja kehittäminen
  • yhteistyön lisääminen ja kehittäminen perusterveydenhuollon kanssa

Poliklinikkahoito

Haavakeskus toimii plastiikkakirurgian, verisuonikirurgian ja ihotautien poliklinikoilla haavahoitajien sekä jalkaterapeutin vastaanottojen yhteydessä. Toiminnan periaatteena on monialainen yhteistyö eri erikoisalojen (plastiikkakirurgia, verisuonikirurgia, ihotaudit, sisätaudit, ortopedia, infektiosairaudet) sekä asiantuntijoiden (kipsimestari, jalkaterapeutti, ravitsemusterapeutti, toimintaterapeutti, haavahoitaja) kanssa. Haavapotilaalle laaditaan 1–2 poliklinikkakäynnin yhteydessä kokonaisvaltainen hoitosuunnitelma ja tehdään tarvittavat tutkimukset hänen yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti. Haavahoito toteutetaan pääosin perusterveydenhuollossa.

Haavakeskuksen vastaanotot toimivat arkipäivisin ajanvaraus- ja konsultaatiopoliklinikoina. Potilaat tulevat poliklinikoille lähetteen tai sisäisen konsultaation perusteella (läheteohje) tai vuodeosastojakson jälkeen kontrollikäynnille.

Tutkimme ja hoidamme laajasti erityyppisiä haavapotilaita. Merkittävimmät potilasryhmät ovat verenkiertoperäiset alaraajahaavapotilaat, painehaavapotilaat, laajat säärihaavat, pehmytkudosinfektiopotilaat sekä kirurgisten toimenpiteiden jälkeiset haavakomplikaatiopotilaat. Jalkaongelmaiset diabetespotilaat hoidetaan yhteistyössä jalkatyöryhmän kanssa. Myös harvinaisten haavojen diagnostiikka kuuluu haavakeskuksen toimintaan.

Koulutusta ammattilaisille

Haavakeskus järjestää vuosittain alueellisen haavakoulutuspäivän. Pyrimme madaltamaan konsultaatiokynnystä. Kuvakonsultaatiomahdollisuus on käytössä, ja videokonsultaatiomahdollisuutta selvitetään.

Uudenlainen koulutusmuotomme on ketjulähettikoulutus. Siinä haavahoidon vastuuhenkilöt terveyskeskuksista käyvät viikon tutustumisjaksolla KYSin haavakeskuksessa ja vievät saamansa tiedon omiin työyksiköihinsä. Näin myös konsultaatiokynnys madaltuu. Ketjuläheteille järjestetään vuosittain verkostokoulutusta.

Tavoitteena olisi saada jokaisesta sairaanhoitopiirin kunnasta vähintään yksi hoitaja terveyskeskuksesta sekä kotihoidosta mukaan koulutukseen, jotta tieto haavahoidosta ja toimintatavoista saavuttaisi mahdollisimman kattavasti kaikki työyksiköt. Katso, kuinka sinun kunnastasi on osallistuttu (kartta)!

Yhteystiedot ammattilaisille

  • Haavahoitajan takaisinsoittopalvelu arkisin kello 8.30–14, p. 044 717 5685
  • Erikoisalakonsultaatiot KYSin vaihteen kautta, p. 017 173 311

Ohjeet

Ajankohtaista/tulevaa koulutusta

Tulossa alkukeväästä 2019: Laskimoperäinen säärihaava -paja

Lue lisää

Prosessikartat