Harvinaissairauksien yksikkö

Harvinaissairauksien yksikkö (HARSY) edistää harvinaista sairautta sairastavien lasten ja aikuisten diagnostiikkaa, hoitoa ja selviytymistä. Harvinaissairaudeksi luokitellaan sairaus, jota sairastaa enintään 5 ihmistä 10 000 kohden, Suomessa n. 6 %:lla väestöstä on harvinaissairaus, -vamma, -oireyhtymä tai -epämuodostuma.

HARSYN tavoitteena on edistää diagnostiikan, hoidon ja asiantuntijapalveluiden saatavuutta, hoitoketjujen sujuvuutta sekä hoidon yhdenvertaisuutta. HARSY välittää ajantasaista informaatiota ja verkostoituu alueellisesti ja valtakunnallisesti. Teemme yhteistyötä muiden yliopistosairaaloiden harvinaissairauksien yksiköiden, potilasjärjestöjen sekä muiden hoitotahojen kanssa. Potilaskohtaisena tavoitteenamme on, että harvinaissairas lapsi- tai aikuispotilas ohjautuu oikeaan hoitopaikkaan, saa oikean diagnoosin ja pääsee siten tukitoimien ja kuntoutuksen piiriin.

Yksikössämme ei ole varsinaista potilaiden vastaanottotoimintaa. Potilaat hoidetaan ensisijaisesti perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidon erikoisaloilla keskus- tai yliopistosairaaloissa. HARSY tarjoaa kuitenkin terveydenhuollon ammattilaisille konsultaatiopalveluita ja tarvittaessa koottavaa erikoisalojen asiantuntijaryhmää pohtimaan diagnostiikkaa ja hoitoa.

Verkkosivuillamme välitämme tietoa harvinaissairaan sosiaalietuuksista ja palveluista, potilasjärjestöistä, lääkkeiden saatavuudesta ja kuntoutuksesta. HARSYN työntekijätiimin muodostavat kaksi lääkäriä ja sairaanhoitaja.

Yhteydenotot

Harvinaissairauksien yksikkö
PL 100
70029 KYS
puh. 044 7179899
ritva-liisa.vaatainen (at) kuh.fi

Vastuuhenkilöt

Erikoislääkäri Miika Arvonen
LT, sisätautien ja infektiosairauksien erikoislääkäri Sari Hämäläinen
Sairaanhoitaja-koordinaattori Ritva-Liisa Väätäinen

Lue lisää