AKE-verkosto

Alueellinen kaatumisten ehkäisyverkosto AKE toimii Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä (PSSHP) ja sen erityisvastuualueella. Toiminnassa on mukana noin 40 edustajaa terveyden- ja sairaanhoidon sekä sosiaalihuollon ja koulutuksen organisaatioista. Asiakasnäkökulmaa verkostoon tuovat maallikkojäsenet. Verkosto on moniammatillinen, avoin työryhmä, joka toivottaa tervetulleiksi uudet jäsenet koko PSSHP:n erva-alueelta.

Miksi kaatumisia tulee ehkäistä?

Kaatumiset ja putoamiset ovat yleisin tapaturmaisen kuoleman syy Suomessa. Nämä tapaturmat ovat myös johtavia syitä lonkkamurtumissa (yli 90 %) ja aivovammoissa (65 %) ja koskettavat erityisesti ikääntyneitä. Tilastojen mukaan yli 80-vuotiaista noin joka toinen kaatuu kerran vuodessa ja yli 65-vuotiaistakin joka kolmas. Parhaita tuloksia saadaan kun kaatumisten ehkäisy aloitetaan jo työikäisenä.

Lue lisää tapaturmien ehkäisystä Suomessa.

Materiaalia tukemaan kaatumisen ehkäisyä

AKE työstää jatkuvasti materiaalia tukemaan kaatumisten ehkäisyä. Osa materiaalista on tarkoitettu etupäässä ammattilaisille, mutta myös väestöä tuetaan kaatumisten ehkäisyssä. Materiaalit löydät Materiaalipankki-sivulta.

Vuoden 2020 alussa on valmistunut Kaatumisvaaraa lisäävät lääkkeet -tarkistuslista. Listan ovat laatineett proviisorit Anu Pitkonen (Ylä-Savon Sote), Kirsi Pesonen (Siun Sote) ja Raimo Ojala (KYS). Lue lisää listan taustasta ja käytöstä täältä.

Pysytään pystyssä -opas (pdf) soveltuu tietopaketiksi jokaiselle. Opas toimii ammattilaisen tukena kaatumisen ehkäisyn ohjauksessa myös ruotsiksi, englanniksi, turkiksi, arabiaksi ja venäjäksi. International Safety Media Award (ISMA) on palkinnut 2016 Pysytään pystyssä –oppaan englanninkielisen version parhaan painetun julkaisun palkinnolla.

AKE - Moniammatillinen verkosto

Verkoston jäsenet edustavat useita eri ammattiryhmiä; farmasia, fysioterapia, hoitotyö, hoitotiede, johtaminen, lääketiede, opetus ja koulutus, ravitsemustiede. Ammattilaisia täydentävät kansalaisia edustavat maallikkojäsenet.

Verkoston toiminnan missio ja visio vuoteen 2022:

MISSIO – AKEn jäsenet toimivat aktiivisesti verkostossa. Jäsenet levittävät tietoa kaatumisten ehkäisystä omalla alueellaan / organisaatioissaan aktiivisesti. Kaatumisten ehkäisy on painopistealue alueellisessa hyvinvoinnin edistämisen työssä.

VISIO – Vakavien kaatumistapaturmien määrä vähenee.

Verkostoyhteistyötä EU:n alueella

Kesällä 2016 AKE hyväksyttiin Euroopan laajuiseen verkostoon European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP on AHA) ja sen kautta ryhmään A2 Falls prevention.

Ajankohtaista

KYSin AV-yksikkö ja kaatumisen ehkäisyn ammattilaiset ovat tehneet Miksi Lempi kaatui? –videon, jolla perehdytään kaatumisten syihin, ehkäisyyn ja kaatuneen hoitoon. Video toimii Firefox- ja Chrome-selaimilla.

Kaatumisvaaraa lisäävät lääkkeet

Kaatumisvaaraa lisäävät lääkkeet -tarkistuslista löytyy AKE:n Materiaalipankista

Lisää videoita kaatumisen ehkäisystä

Talvella 2020 – 2021 toteutetaan Kaatumisvaaran vähentäminen luentosarja. Myös nämä tallenteet löytyvät materiaalipankista. Videoissa tietoa niin väestölle kuin ammattilaisille.

Yhteystiedot

Säde Rytkönen
AKE-verkoston puheenjohtaja, hyvinvointikoordinaattori
PSSHP/ PTH-yksikkö
p. 044 717 6370
etunimi.sukunimi@kuh.fi

RFPNetwork in English