AKE-verkosto

Alueellinen kaatumisten ehkäisyverkosto AKE toimii Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä (PSSHP) ja sen erityisvastuualueella. Toiminnassa on mukana 37 edustajaa 13 organisaatiosta terveyden- ja sairaanhoidon sekä sosiaalihuollon aloilta ja koulutusorganisaatioista. Asiakasnäkökulmaa verkostoon tuo maallikkojäsen. Vuonna 2016 AKE-verkosto kattaa jo koko PSSHP:n erva-alueen. Verkosto on moniammatillinen, avoin työryhmä, joka toivottaa tervetulleiksi uudet jäsenet koko PSSHPn erva-alueelta.

AKE - Moniammatillinen verkosto

 • Farmasia: proviisori
 • Fysioterapia: fysioterapeutti, kliinisen fysioterapian asiantuntija, kuntoutuspäällikkö
 • Hoitotyö ja -tiede: sairaanhoitaja, osteoporoosihoitaja, terveydenhoitaja, kliinisen hoitotyön asiantuntija
 • Hoitotyön johto: apulaisosastonhoitaja, osastonhoitaja, vuodeosastojen esimies, vastaava hoitaja, ylihoitaja, hoivakodin johtaja, vuodeosastopalvelujen päällikkö
 • Lääketiede: professori, emeritus tutkija, geriatrian asiantuntijalääkäri
 • Opetus ja koulutus: gerontologian yliopettaja, tutkintovastaava
 • Potilasturvallisuus: potilasturvallisuuspäällikkö
 • Ravitsemustiede: ravitsemusterapeutti
 • Maallikkojäsen

Verkoston visio vuosille 2016-2017 on, että AKEn jäsenet toimivat aktiivisesti verkostossa osallistuen kokouksiin ja muuhun AKEn toimintaan ja sitä kautta vakavien kaatumistapaturmien määrän kasvu pysähtyy. AKEn toiminta perustuu potilaiden ja asiakkaiden, heidän omaistensa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön tietoisuuden edistämiseen kaatumisten ehkäisystä.

Miksi kaatumisia tulee ehkäistä?

Kaatumiset ja putoamiset ovat yleisimpiä tapaturmaisen kuoleman syitä Suomessa. Nämä tapaturmat ovat myös johtavia syitä lonkkamurtumissa (yli 90 %) ja aivovammoissa (65 %). Kaatumisista johtuvat tapaturmat koskettavat erityisesti ikääntyneitä suomalaisia. Tilastojen mukaan yli 80-vuotiaista noin joka toinen kaatuu kerran vuodessa ja yli 65-vuotiaistakin joka kolmas. Vuonna 2013 yli 75-vuotiaista suomalaisista kolmasosa ilmoitti kaatuneensa kävellessään viimeisen 12 kuukauden aikana.

Parhaita tuloksia saadaan kun kaatumisten ehkäisy aloitetaan jo työikäisenä. Vuonna 2013 Suomessa kaatumisiin ja putoamisiin liittyviä hoitojaksoja oli 110,3 10 000 asukasta kohti. Iäkkäämmillä, 65 vuotta täyttäneillä, hoitojaksoja oli 170,1 / 10 000 vastaavan ikäistä asukasta.

AKElta materiaalia tukemaan kaatumisen ehkäisyä

AKE työstää jatkuvasti materiaalia tukemaan kaatumisten ehkäisyä. Osa materiaalista on tarkoitettu ammattilaisille, mutta myös väestöä tuetaan kaatumisten ehkäisyssä.

Syksyllä 2016 kansainvälisen International Safety Media Award (ISMA) palkinnon saanut Pysytään pystyssä -opas (pdf) soveltuu tietopaketiksi niin ikääntyneille kuin nuoremmillekin. Palkinnot jakoi ISMAn puheenjohtaja Marcia Howell Tampereella, Safety 2016 konferenssin yhteydessä. Opas on saatavana suomen kielen lisäksi myös ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi.

Kaikki ISMAn palkitsemat ja kunniamaininnan saaneet 2016 (pdf)

AKE on tehnyt yhteistyötä Hoitotyön tutkimussäätiön (Hotus) kanssa yhtenäisten näyttöön perustuvien toimintatapojen edistämisessä. Hotuksen sivuilta voit lukea myös lisää hankkeesta.

Verkostoyhteistyötä EU:n alueella

Kesällä 2016 AKE hyväksyttiin Euroopan laajuiseen verkostoon European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP on AHA) ja sen kautta ryhmään A2 Falls prevention. Verkoston jäsenyyttä haetaan aina kolmevuotiskaudeksi, joten AKEn jäsenyys kestää vuoden 2018 loppuun.

AKEn jäsenistä EIP on AHA -verkoston jäsenyyttä haki Kuopion yliopistollinen sairaala sekä Savonia-ammattikorkeakoulu.

Ajankohtaista

Kuopion kaupungin kaatumisten ehkäisyhankkeessa on tehty video muistuttamaan meitä jokaista kaatumisten ehkäisystä.

Yhteystiedot

Tarja Tervo-Heikkinen
AKE-verkoston puheenjohtaja, kliinisen hoitotyön asiantuntija
p. 044 717 5161
etunimi.sukunimi@kuh.fi

Mukana olevat organisaatiot

 • Essote, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelut
 • Hoivakoti Aurinkopuisto Oy
 • Itä-Suomen yliopisto (farmasian laitos ja Tules-tutkimusyksikkö)
 • Keski-Suomen keskussairaala ja sairaanhoitopiiri
 • Kuopion kaupunki
 • Kuopion yliopistollinen sairaala
 • Kysteri, perusterveydenhuollon liikelaitos
 • Savonia AMK
 • Savon ammatti- ja aikuisopisto, Sakky
 • Siilinjärven kunta
 • Siun sote, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen ky
 • Sosteri, Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky
 • Ylä-Savon SOTE ky

Kansainväliset verkostot