AKE-verkosto

Alueellinen kaatumisten ehkäisyverkosto AKE toimii Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä (PSSHP) ja sen erityisvastuualueella. Toiminnassa on mukana yli 30 edustajaa 12 organisaatiosta terveyden- ja sairaanhoidon sekä sosiaalihuollon aloilta ja koulutusorganisaatioista. Asiakasnäkökulmaa verkostoon tuo maallikkojäsen. AKE-verkosto kattaa koko PSSHP:n erva-alueen. Verkosto on moniammatillinen, avoin työryhmä, joka toivottaa tervetulleiksi uudet jäsenet koko PSSHPn erva-alueelta.

Miksi kaatumisia tulee ehkäistä?

Kaatumiset ja putoamiset ovat yleisin tapaturmaisen kuoleman syy Suomessa. Nämä tapaturmat ovat myös johtavia syitä lonkkamurtumissa (yli 90 %) ja aivovammoissa (65 %) ja koskettavat erityisesti ikääntyneitä. Tilastojen mukaan yli 80-vuotiaista noin joka toinen kaatuu kerran vuodessa ja yli 65-vuotiaistakin joka kolmas. Parhaita tuloksia saadaan kun kaatumisten ehkäisy aloitetaan jo työikäisenä.

Materiaalia tukemaan kaatumisen ehkäisyä

AKE työstää jatkuvasti materiaalia tukemaan kaatumisten ehkäisyä. Osa materiaalista on tarkoitettu etupäässä ammattilaisille, mutta myös väestöä tuetaan kaatumisten ehkäisyssä.

Vuoden 2020 alussa on valmistunut Kaatumisvaaraa lisäävät lääkkeet -tarkistuslista. Listan ovat laatineett proviisorit Anu Pitkonen (Ylä-Savon Sote), Kirsi Pesonen (Siun Sote) ja Raimo Ojala (KYS). Lue lisää listan taustasta ja käytöstä täältä.

Pysytään pystyssä -opas (pdf) soveltuu tietopaketiksi jokaiselle. Opas toimii myös ammattilaisen tukena kaatumisen ehkäisyn ohjauksessa.

Pysytään pystyssä -opas on saatavana suomen kielen lisäksi myös ruotsiksi, englanniksi, turkiksi, arabiaksi ja venäjäksi. Oppaan eri kieliversioita on tähän mennessä tilattu yksiköihin/organisaatioihin yli 20000 kpl.

Lisää materiaalia löydät Materiaalipankki-sivulta.

Syksyllä 2016 International Safety Media Award (ISMA) palkitsi Pysytään pystyssä –oppaan englanninkielisen version parhaan painetun julkaisun palkinnolla. Kaikki ISMAn palkitsemat ja kunniamaininnan saaneet 2016 (pdf)

AKE - Moniammatillinen verkosto

Verkoston jäsenet edustavat useita eri ammattiryhmiä.

 • Farmasia: proviisori
 • Fysioterapia: fysioterapeutti, kliinisen fysioterapian asiantuntija, kuntoutuspäällikkö
 • Hoitotyö ja -tiede: sairaanhoitaja, osteoporoosihoitaja, terveydenhoitaja, kliinisen hoitotyön asiantuntija
 • Hoitotyön johto: apulaisosastonhoitaja, osastonhoitaja, vuodeosastojen esimies, vastaava hoitaja, ylihoitaja, hoivakodin johtaja, vuodeosastopalvelujen päällikkö
 • Lääketiede: professori, emeritus tutkija, geriatrian asiantuntijalääkäri
 • Opetus ja koulutus: gerontologian yliopettaja, tutkintovastaava
 • Potilasturvallisuus: potilasturvallisuuspäällikkö
 • Ravitsemustiede: ravitsemusterapeutti
 • Maallikkojäsen

Verkoston visio vuosille 2018-2019 on, että AKEn jäsenet toimivat aktiivisesti verkostossa osallistuen kokouksiin ja muuhun AKEn toimintaan ja sitä kautta vakavien kaatumistapaturmien määrän kasvu pysähtyy. AKEn toiminta perustuu potilaiden ja asiakkaiden, heidän omaistensa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön tietoisuuden edistämiseen kaatumisten ehkäisystä.

Vuonna 2017 AKE toteutti kyselyn ammattilaisille, jonka tavoitteena oli selvittää kuinka hyvin ammattilaiset tuntevat yhtenäiset ohjeet, oppaat ja mittarit sekä kuinka hyvin ne on otettu päivittäiseen käyttöön. Raportti on luettavissa TÄSTÄ.

Verkostoyhteistyötä EU:n alueella

Kesällä 2016 AKE hyväksyttiin Euroopan laajuiseen verkostoon European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP on AHA) ja sen kautta ryhmään A2 Falls prevention.

Ajankohtaista

KYSin AV-yksikkö ja kaatumisen ehkäisyn ammattilaiset ovat tehneet Miksi Lempi kaatui? –videon, jolla perehdytään kaatumisten syihin, ehkäisyyn ja kaatuneen hoitoon. Video toimii Firefox- ja Chrome-selaimilla.

Kaatumisvaaraa lisäävät lääkkeet

Kaatumisvaaraa lisäävät lääkkeet -tarkistuslista löytyy AKE:n Materiaalipankista

Lisää videoita kaatumisen ehkäisystä

Talvella 2020 – 2021 toteutetaan Kaatumisvaaran vähentäminen luentosarja. Myös nämä tallenteet löytyvät materiaalipankista. Videoissa tietoa niin väestölle kuin ammattilaisille.

Yhteystiedot

Tarja Tervo-Heikkinen
AKE-verkoston puheenjohtaja, kliinisen hoitotyön asiantuntija
p. 044 717 5161
etunimi.sukunimi@kuh.fi

AKE englanniksi / RFPNetwork

Mukana olevat organisaatiot

 • Essote, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelut
 • Itä-Suomen yliopisto (farmasian laitos ja Tules-tutkimusyksikkö)
 • Jyväskylän kaupunki
 • Keski-Suomen keskussairaala ja sairaanhoitopiiri
 • Kuopion kaupunki
 • Kuopion yliopistollinen sairaala
 • Kysteri, perusterveydenhuollon liikelaitos
 • Savonia AMK
 • Savon ammatti- ja aikuisopisto, Sakky
 • Siilinjärven kunta
 • Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä
 • Siun sote, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen ky
 • Sosteri, Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky
 • Ylä-Savon SOTE ky