Materiaalipankki

AKEn tavoitteena on toimia tiedon ja hyvien käytäntöjen levittäjänä sekä asiantuntijana kaatumisten ehkäisyssä toiminta-alueellaan sosiaali- ja terveydenhuollossa ja tehdä yhteistyötä eri yhteistyökumppaneiden sekä sidosryhmien kanssa. Tällä sivulla on AKEn tuottamaa materiaalia ja videoita.

Pysytään pystyssä -oppaat

Pysytään pystyssä -opas on julkaistu jo viidellä kielellä. Kaikki oppaat ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa kokonaisina. Copyright AKE.

Koulutusmateriaalia ja videoita

 • Kuopion kaupungin kaatumisten ehkäisyhankkeessa on tehty video muistuttamaan meitä jokaista kaatumisten ehkäisystä. [Katso video]

 • Pohjois-Karjalan AKE-verkosto on koonnut "Viisi vinkkiä kaatumisen ehkäisyyn" [Katso video].

 • Miksi Lempi kaatui - Kaatumisen ehkäisystä kertova video. Mitä on tehtävissä? Miksi kaadutaan? Kurkista päivään Lempin elämässä, kun tasapaino ei enää pitänyt. [Katso video]

 • Miksi Lempi kaatui -videosta on julkaistu myös opetukseen ja täydennyskoulutukseen tarkoitettu versio. Tähän on liitetty kysymyksiä, joiden tavoitteena on tuoda esille videon tärkeimpiä asioita. Video on tekstitetty selkokielellä. Tekstitys toimii vain Firefox- ja Chrome-selaimilla. [Katso opetusvideo]

 • Kaatumisvaaraa lisäävien lääkkeiden tarkistuslista, proviisori Anu Pitkonen [Katso video]

Kaatumisvaaran vähentäminen luentosarja

Sarjan luennot lähetetään noin kerran kuukaudessa Teams-etäyhteydellä ja linkit tallenteisiin lisätään tälle sivulle. Tilaisuudet ovat avoimia sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja kaikille asiasta kiinnostuneille. Luentosarjan järjestää Alueellinen kaatumisen ehkäisyn verkosto (AKE), Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS) ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin HYTE-tiimi. Tilaisuudet tallennetaan ja ne ovat myöhemmin saatavissa  täältä AKE:n materiaalipankista.

Tulossa olevat Teams-luennot

 • to 17.2.2022 klo 12.00 – 12.30 Kaatumisvaaran vähentäminen: Vakava vaarantapahtuma selvitys, HaiPro - miten kaatumiset ja putoamiset näkyvät. Asiantuntijana Kaisa Haatainen, potilasturvallisuuspäällikkö, KYS. [Liity Teamsilla]

 • ke 23.3.2022 klo 12.00-12.30 Kaatumisvaaran vähentäminen: Turvallisesti jalan ja pyöräillen. Asiantuntijana Tuula Taskinen, yhteyspäällikkö, Liikenneturva. [Liity Teamsilla]

 • ma 4.4.2022 klo 12.00 – 12.30 Kaatumisvaaran vähentäminen: Pysytään pystyssä opas. Asiantuntijana Tarja Tervo-Heikkinen, kliinisen hoitotyön asiantuntija, KYS. [Liity Teamsilla

 

Aiemmat luentotallenteet ja -materiaalit

2021

2020

 • Kuinka tunnistan kaatumisvaaraa lisäävät lääkkeet [Katso tallenne]
 • Kaatumisvaaran ennaltaehkäisy; KaatumisSeula itsearviointiin [Katso tallenne]
 • Kaatumisvaaran puheeksiotto; miten tuen asiakasta/potilasta fyysisen toimintakyvyn ylläpitoon? [Katso tallenne]