Materiaalipankki

AKEn tavoitteena on toimia tiedon ja hyvien käytäntöjen levittäjänä sekä asiantuntijana kaatumisten ehkäisyssä toiminta-alueellaan sosiaali- ja terveydenhuollossa ja tehdä yhteistyötä eri yhteistyökumppaneiden sekä sidosryhmien kanssa. Tällä sivulla on AKEn tuottamaa materiaalia ja videoita.

Pysytään pystyssä -oppaat

Pysytään pystyssä -opas on julkaistu jo viidellä kielellä. Kaikki oppaat ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa kokonaisina. Copyright AKE.

Koulutusmateriaalia ja videoita

  • Kuopion kaupungin kaatumisten ehkäisyhankkeessa on tehty video muistuttamaan meitä jokaista kaatumisten ehkäisystä. [Katso video]

  • Pohjois-Karjalan AKE-verkosto on koonnut "Viisi vinkkiä kaatumisen ehkäisyyn" [Katso video].

  • Miksi Lempi kaatui - Kaatumisen ehkäisystä kertova video. Mitä on tehtävissä? Miksi kaadutaan? Kurkista päivään Lempin elämässä, kun tasapaino ei enää pitänyt. [Katso video]

  • Miksi Lempi kaatui -videosta on julkaistu myös opetukseen ja täydennyskoulutukseen tarkoitettu versio. Tähän on liitetty kysymyksiä, joiden tavoitteena on tuoda esille videon tärkeimpiä asioita. Video on tekstitetty selkokielellä. Tekstitys toimii vain Firefox- ja Chrome-selaimilla. [Katso opetusvideo]

  • Kaatumisvaaraa lisäävien lääkkeiden tarkistuslista, proviisori Anu Pitkonen [Katso video]

Kaatumisvaaran vähentäminen luentosarja

Sarjan luennot lähetetään noin kerran kuukaudessa Teams-etäyhteydellä ja linkit tallenteisiin lisätään tälle sivulle. Tilaisuudet ovat avoimia sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja kaikille asiasta kiinnostuneille. Luentosarjan järjestää Alueellinen kaatumisen ehkäisyn verkosto (AKE), Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS) ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin HYTE-tiimi

Tulossa olevat Teams-luennot

  • ti 16.11.2021 klo 12.00 – 12.30. Voima- ja tasapainoharjoittelu ehkäisee kaatumisia. Asiantuntijana suunnittelija Minna  Säpyskä-Nordberg, Ikäinstituutti/ Voimaa vanhuuteen –ohjelma. [Liity Teamsilla]

  • ke 8.12.2021 klo 12.00 – 12.30. Turvallinen koti ja liikkumisympäristö iäkkäiden kaatumisten ennaltaehkäisytyössä. Asiantuntijana Maarit Piirtola, vanhempi tutkija, UKK-instituutista. [Liity Teamsilla]

Aiemmat luentotallenteet

2021

2020

  • Kuinka tunnistan kaatumisvaaraa lisäävät lääkkeet [Katso tallenne]
  • Kaatumisvaaran ennaltaehkäisy; KaatumisSeula itsearviointiin [Katso tallenne]
  • Kaatumisvaaran puheeksiotto; miten tuen asiakasta/potilasta fyysisen toimintakyvyn ylläpitoon? [Katso tallenne]