Materiaalipankki

AKEn tavoitteena on lisätä kaatumistietoutta ja esitellä verkostotoimintaansa alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. AKE verkostona ja yhteistyökumppaneidensa kanssa on osallistunut suullisilla ja poster-esityksillä mm. Hoitotiede-, Sairaanhoitaja- ja Potilasturvallisuuspäiville sekä Terveysalan kansalliseen näyttöön perustuvan toiminnan symposiumiin. AKEn toimintaa on myös esitelty kansainvälisissä konferensseissa. Osa suomenkielisistä suullisista esityksistä on alla koulutusmateriaalien muodossa ja englanninkieliset esitykset ja verkostolinkit voit löytää RFP-networkin sivulta.

Koulutusmateriaalia

Julkaisuja

  1. Artikkelit Siilinjärven Kaatumisten ehkäisyprojektista Uutis-Jousessa 10.9.2015 ja 17.9.2015 Tepponen & Arokoski sekä 24.9.2015 Kettunen
  2. Tervo-Heikkinen T., Äijö M & AKE-työryhmä (30 jäsentä). 2015. AKE-verkostosta voimaa kaatumistapaturmien ehkäisytyöhön. Gerontologia 29(2)102-107
  3. Tervo-Heikkinen T. & Siltanen H. 2015. Tasapainossa. Sairaanhoitaja-lehti 2015(3), 28-33.
  4. Äijö M, Ruuttunen J, Tepponen H, Metsävainio M, Hiltunen E, Marjoniemi S & Tervo-Heikkinen T. 2014. Kaatumisia ehkäistään alueellisella yhteistyöllä. Fysioterapia 4, 35-38.
  5. Pakkanen I. 2012. Näytön paikka. Kuopiossa ehkäistään kaatumisia näyttöön perustuvalla hoitotyöllä. Tehy 2012 (13): 26-29. Tehy-lehti verkossa: https://www.tehylehti.fi/fi
  6. Tervo-Heikkinen, T; Korhonen, T; Holopainen, A. & Miettinen, M. 2011. Kaatumisten ehkäisyn toimintamalli. ProTerveys 3/2011, 20-22.
  7. Marraskuussa 2015 Pohjois-Karjalassa väestölle suunnattua viestintää kaatumisten ehkäisystä