Materiaalipankki

AKEn tavoitteena on lisätä tietoutta kaatumisen ehkäisystä ja esitellä verkostotoimintaansa alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. AKE verkostona ja yhteistyökumppaneidensa kanssa on osallistunut suullisilla ja poster-esityksillä mm. Hoitotiede-, Sairaanhoitaja- ja Potilasturvallisuuspäiville sekä Terveysalan kansalliseen näyttöön perustuvan toiminnan symposiumiin. AKEn toimintaa on myös esitelty kansainvälisissä konferensseissa. Osa suomenkielisistä suullisista esityksistä on alla koulutusmateriaalien muodossa ja englanninkieliset esitykset ja verkostolinkit voit löytää RFP-networkin sivulta.

Pysytään pystyssä -oppaat

Pysytään pystyssä -opas on julkaistu jo viidellä kielellä. Kaikki oppaat ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa kokonaisina. Copyright AKE.

Videoita kaatumisen ehkäisystä

Kuopion kaupungin kaatumisten ehkäisyhankkeessa on tehty video muistuttamaan meitä jokaista kaatumisten ehkäisystä. [Katso video]

Pohjois-Karjalan AKE-verkosto on koonnut "Viisi vinkkiä kaatumisen ehkäisyyn" [Katso video].

Kaatumisvaaran vähentäminen luentosarja

Sarjan luennot lähetetään noin kerran kuukaudessa Teams-etäyhteydellä ja linkit tallenteisiin lisätään tälle sivulle. Tilaisuudet ovat avoimia sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja kaikille asiasta kiinnostuneille. Luentosarjan järjestää Alueellinen kaatumisen ehkäisyn verkosto (AKE), Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS) ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin HYTE-tiimi

 • 22.10.2020 Kuinka tunnistan kaatumisvaaraa lisäävät lääkkeet, erikoisproviisori Raimo Ojala KYSin apteekista [Katso tallenne]
 • 19.11.2020 Kaatumisvaaran ennaltaehkäisy; KaatumisSeula itsearviointiin, Saija Karinkanta, UKK-instituutti [Katso tallenne]
 • 15.12.2020 Kaatumisvaaran puheeksiotto; miten tuen asiakasta/potilasta fyysisen toimintakyvyn ylläpitoon? Marja Kinnunen, Suomen Tuki- ja liikuntaelinliitto ry [Katso tallenne]
 • 21.1.2021 klo 12.00-12.30 Ravitsemus ja kaatumisten ehkäisy. Ravitsemusterapeutti Anne Antikainen, KYS [Katso tallenne]
 • 18.2.2021 klo 12.00-12.30 Kaatumisvaaran vähentäminen ja apuvälineet. Hankevastaava Maarit Honkasola, TuleApu-hanke, Invalidiliitto ry. [Katso tallenne]
 • ti 23.3.2021 klo 12.00-12.30 Iäkkään kaatumisvaara – geriatrin käytännön tärpit tunnistamiseen ja puuttumiseen. Miten toimia ja mihin fokusoitua silloinkin, kun aikaa asiakkaan/potilaan kanssa on rajallisesti ja kontaktin syy on yleensä joku muu kuin kaatumiset tai kaatumisten ehkäisy. Eija Lönnroos, Geriatrian professori, Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö/ Geriatria. [Teams-linkki]
 • ke 14.4.2021 klo 12.00-12.30 Kaatumisvaaran vähentäminen – Toimintakyky ja murtumat ikääntyneillä. Käydään läpi toimintakyvyn, siihen liittyvien testien ja painoindeksin yhteyksiä ikääntyvien murtumariskiin. Asiantuntijoina FT, Dos, yliopistotutkija Toni Rikkonen ja LT, Dos, ortopedian ja traumatologian professori Heikki Kröger, Itä-Suomen yliopisto. [Teams-linkki]
 • ti 11.5.2021 klo 12.00-12.30 OTAGO kotiharjoitteluohjelma ja kaatumisvaaran vähentäminen. Asiantuntijana kaatumisten ehkäisyn asiantuntija, Tanja Kulmala, UKK-instituutti. [Teams-linkki]

Koulutusmateriaalia

 • Miksi Lempi kaatui -videosta on julkaistu opetukseen ja täydennyskoulutukseen tarkoitettu versio. Tähän on liitetty kysymyksiä, joiden tavoitteena on tuoda esille videon tärkeimpiä asioita. Video on tekstitetty selkokielellä. Tekstitys toimii vain Firefox- ja Chrome-selaimilla. [Katso opetusvideo]

 • Kaatumisvaaraa lisäävien lääkkeiden tarkistuslista, proviisori Anu Pitkonen [Katso video]

 • Potilasturvallisuuspäivässä 12.12.2017 olleet esitykset (käytä Internet Explorer -selainta videoiden katseluun)

 1. Kaatumisten ehkäisyn ABC, Tarja Tervo-Heikkinen

 2. Kotilääkekortti, miksi?, Anu Ahonen