Hoito- ja terveystieteellinen tutkimus

KYSissä on erinomaiset mahdollisuudet hoitotieteen tutkimukseen. Itä-Suomen yliopistossa on Suomen suurin hoitotieteen opetusyksikkö, ja se on tuottanut KYSiin ennätysmäärän hoitotieteen maistereita ja tohtoreita.

Hoito- ja terveystieteellinen tutkimus perustuu KYSin tutkimusstrategiaan ja tiiviiseen yhteistyöhön Itä-Suomen yliopiston kanssa. Mielenkiinnon kohteina ovat palvelujärjestelmän toimivuus, terveydenhuollon johtaminen sekä erilaiset kehittämiseen liittyvät interventiot.

Tutkimustoiminnan tavoitteena on tuottaa tietoa toiminnan kehittämiseen ja lisätä organisaation vetovoimaisuutta. Tutkimustyön tuloksia hyödynnetään potilaiden hoidossa.

Tutkimustoiminnassa on keskeistä kiinteä yhteistyö ja verkostoituminen kansallisesti ja kansainvälisesti.

Yhteystiedot

Hannele Turunen
ylihoitaja/professori
Hoitotyön kehittämis-, opetus- ja tutkimusyksikkö
p. 040 355 2629

Katri Vehviläinen-Julkunen
ylihoitaja/professori
Hoitotyön kehittämis-, opetus- ja tutkimusyksikkö
p. 050 338 1957