Hoitotyön johtaminen

Hoitotyön johtaminen on osa KYSin palveluyksiköiden kokonaisjohtamista. Johtamisen keskeisin tavoite on luoda parhaat edellytykset hoitotyölle niin, että toiminta on ihmisläheistä, potilaslähtöistä ja vaikuttavaa.

Hoitotyön johtajuus toteutuu moniammatillisessa yhteistyössä ja verkostoissa. Tämä toimintamalli mahdollistaa henkilöstön osallistumisen toiminnan jatkuvaan arviointiin ja kehittämiseen.

Hoitotyön johtajien asiantuntemusta hyödynnetään johto- ja työryhmätyöskentelyssä KYSin organisaation eri tasoilla. Ylihoitajista koostuva hoitotyön johtoryhmä vastaa hallintoylihoitajan johdolla hoitotyön käytännön kehittämisestä, opetuksesta ja tutkimuksesta.

Näyttöön perustuvalla johtamisella mahdollistamme jokaiselle kysiläiselle uudistuvan toimintaympäristön sekä edellytykset kasvaa ja kehittyä ammatillisesti.

Hoitotyön toimintaohjelma 2017-2022 (pdf)

Yhteystiedot

Merja Miettinen, hallintoylihoitaja
Hoitotyön hallinto
p. 044 711 3592

Eija Peltonen, johtava hoitaja
Kysteri-liikelaitos
p. 044 717 1211

Palvelualueylihoitajat
Kirsi Leivonen, kliiniset hoitopalvelut
p. 044 717 4477

Arja Sistonen, kliiniset tukipalvelut
p. 044 717 2954

Ylihoitajat

Annmari Kainulainen
Kuvantamiskeskus ja kuntoutus
p. 044 717 8637

Anne Kantanen
Hoitotyön palveluyksikkö
p. 044 717 9825

Niina Kela-Korhonen
Medisiininen keskus, Neurokeskus ja Sydänkeskus
p. 044 717 2154

Tarja Poikkeus
Päivystys, tehohoito ja ensihoito
p. 044 717 9632

Saija Turpeinen
Psykiatria
p. 044 717 5250

Auli Luostarinen
Kirurgia, tuki- ja liikuntaelinsairaudet, aistinelinsairaudet
p. 044 717 2604

Tarja Björn
Anestesia- ja leikkaustoiminta
p. 044 717 2397

Taina Kalliomäki
Lasten ja nuorten klinikka, Syöpäkeskus, naistentaudit ja synnytykset
p. 044 717 2328