Hoitotyön johtaminen

Hoitotyön johtaminen on osa KYSin palveluyksiköiden kokonaisjohtamista. Johtamisen keskeisin tavoite on luoda parhaat edellytykset hoitotyölle niin, että toiminta on ihmisläheistä, potilaslähtöistä ja vaikuttavaa.

Hoitotyön johtajuus toteutuu moniammatillisessa yhteistyössä ja verkostoissa. Tämä toimintamalli mahdollistaa henkilöstön osallistumisen toiminnan jatkuvaan arviointiin ja kehittämiseen.

Hoitotyön johtajien asiantuntemusta hyödynnetään johto- ja työryhmätyöskentelyssä KYSin organisaation eri tasoilla. Ylihoitajista koostuva hoitotyön johtoryhmä vastaa hallintoylihoitajan johdolla hoitotyön käytännön kehittämisestä, opetuksesta ja tutkimuksesta.

Näyttöön perustuvalla johtamisella mahdollistamme jokaiselle kysiläiselle uudistuvan toimintaympäristön sekä edellytykset kasvaa ja kehittyä ammatillisesti.

Hoitotyön toimintaohjelma 2017-2022 (pdf)

Yhteystiedot

Merja Miettinen, toimialajohtaja
p. 044 711 3592

Eija Peltonen, johtava hoitaja
Kysteri-liikelaitos
p. 044 717 1211

Anne Kantanen, vs. hoitotyön johtaja
p. 044 717 9825

Ylihoitajat

Minna Mykkänen
Sydänkeskus ja Neurokeskus
Ortopedian, traumatologian ja käsikirurgian osaamiskeskus
p. 044 717 2397

Annmari Kainulainen
Kuvantamiskeskus ja kuntoutus
p. 044 717 8637

Arja Konttinen
Naistentaudit ja synnytykset sekä Anestesiologia ja tehohoito
p. 044 717 4600

Auli Luostarinen
Kirurgia ja Aistinelinsairaudet
p. 044 717 2604

Niina Kela-Korhonen
Syöpäkeskus ja Medisiininen keskus
p. 044 717 2154

Taina Kalliomäki
Lasten ja nuorten osaamiskeskus
p. 044 717 2328

Saija Turpeinen
Psykiatria
p. 044 717 5250

Tarja Poikkeus
Päivystys ja ensihoito
p. 044 717 9632

Minna Taam-Ukkonen
Hoitotyön kehittäminen, opetus ja tutkimus
p. 044 717 5561

Sari Vatanen
Hoitotyön palvelut osaamiskeskus
p. 044 717 9902