Näyttöön perustuva toiminta

Näyttöön perustuva toiminta (NPT) on parhaan saatavilla olevan ajantasaisen tiedon harkittua käyttöä potilaan hoidossa sekä hänen läheistensä huomioimisessa. Tavoitteena on vastata hoidon tarpeeseen käyttäen vaikuttaviksi tunnistettuja menetelmiä ja hoitokäytäntöjä (STM 2009).

Näyttöön perustuvassa toiminnassa on keskeistä hoitotyön laadun parantaminen sekä hoitokäytäntöjen ja toimintatapojen yhtenäistäminen. Hoitotyön päätöksenteon tulee perustua ajantasaiseen tietoon vaikuttavista hoitotyön menetelmistä. Hoitokäytäntöjen ja toimintatapojen yhtenäistämisellä varmistetaan, että potilailla on yhtäläiset mahdollisuudet saada parasta mahdollista hoitoa hoitopaikasta riippumatta.  

KYS on Joanna Briggs Instituutin (JBI) yhteistoimintaorganisaation jäsen. JBI-tietokannat, hoitotyön suositukset ja katsaukset tuovat tutkitun tiedon lähelle jokaista hoitajaa.

Kliinisen hoitotyön asiantuntijat

Hanna Happonen
p. 044 711 3465

Hanna Kekkonen
p 044 717 6832

Sanna Kukkonen
p. 044 717 6424

Anu Lahti
p. 044 717 6963

Tea Metsävainio
p. 044 717 6899

Tiina Naumanen
p. 044 717 4289

Miia Ruotsalainen
p. 044 717 6796

Pekka Saastamoinen
p. 044 717 9400

Marja Selenius
p. 044 717 2519

Tarja Tervo-Heikkinen
p. 044 717 5161

Helena Tirkkonen
p. 044 711 3813

Anne Vaajoki
p. 044 717 9861

Susanna Vatanen
p. 044 717 9664

Käyntiosoite
Puijon sairaala
rak. 3, 1. krs.

Sähköpostiosoite
etunimi.sukunimi@kuh.fi