Näyttöön perustuva toiminta

Näyttöön perustuva toiminta (NPT) on parhaan saatavilla olevan ajantasaisen tiedon harkittua käyttöä potilaan hoidossa sekä hänen läheistensä huomioimisessa. Tavoitteena on vastata hoidon tarpeeseen käyttäen vaikuttaviksi tunnistettuja menetelmiä ja hoitokäytäntöjä (STM 2009).

Näyttöön perustuvassa toiminnassa on keskeistä hoitotyön laadun parantaminen sekä hoitokäytäntöjen ja toimintatapojen yhtenäistäminen. Hoitotyön päätöksenteon tulee perustua ajantasaiseen tietoon vaikuttavista hoitotyön menetelmistä. Hoitokäytäntöjen ja toimintatapojen yhtenäistämisellä varmistetaan, että potilailla on yhtäläiset mahdollisuudet saada parasta mahdollista hoitoa hoitopaikasta riippumatta.  

KYS on Joanna Briggs Instituutin (JBI) yhteistoimintaorganisaation jäsen. JBI-tietokannat, hoitotyön suositukset ja katsaukset tuovat tutkitun tiedon lähelle jokaista hoitajaa.

Kliinisen hoitotyön asiantuntijat

Mika Karjalainen
p. 044 717 9653

Mari Kiema
p. 044 717 9664

Tarja Tervo-Heikkinen
p. 044 717 5161

Anne Vaajoki
p. 044 717 9861

Käyntiosoite
Puijon sairaala
rak. 3, 1. krs.

Sähköpostiosoite
etunimi.sukunimi@kuh.fi