Hoitotyön verkostot

Hoitotyön ammattilaisilla on mahdollisuus vaikuttaa näyttöön perustuvan toiminnan edistämiseen osallistumalla KYSin sisäisten ja alueellisten moniammatillisten verkostojen ja neuvostojen toimintaan.

Näyttöön perustuvan toiminnan vastuuhenkilöverkosto

  • jäseniä jokaisesta KYSn hoidollisesta työyksiköstä
  • kehittää hoidon laatua, lisää potilasturvallisuutta ja yhtenäistää hoitokäytäntöjä työyksiköissä

Näyttöön perustuvan käytännön hoitotyön neuvosto (NPH)

  • edistää näyttöön perustuvaa toimintaa KYSissä yhteistyössä Savonia AMK:n ja Itä-Suomen yliopiston kanssa

Alueellinen kaatumisten ehkäisyverkosto (AKE)  

  • toimii tiedon ja hyvien käytäntöjen tuottajana ja levittäjänä sekä asiantuntijana kaatumisten ehkäisyssä
  • järjestää moniammatillista koulutusta alueen tarpeisiin

Hoitotyön tutkimusneuvosto

  • vastaa hoitotieteellisen ja muun terveystieteellisen tutkimuksen näkyväksi tekemisestä ja edistämisestä alueellisesti
  • järjestää näyttöön perustuvan hoitotyön koulutusta
  • edistää KYSin akateemisesti koulutettujen hoitotyön ammattilaisten verkostoitumista