Koulutus- ja kehittämispalvelut

Osaamisen kehittäminen ja siihen panostaminen on yksi Kuopion yliopistollisen sairaalan suurimmista vahvuuksista. KYSin ja yliopistosairaalan erityisvastuualueella toimivien sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yksiköiden henkilökunnalle tarjotaan monipuolista ammatillista täydennyskoulutusta.

Korkeintaan puoli päivää kestävät koulutukset voidaan lähettää suorana videoneuvotteluna sairaanhoitopiirin alueelle, jos koulutuksen sisältö, luennoitsijat ja tekniikka eivät sitä estä.

Ammatillisella täydennyskoulutuksella edistetään

  • Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon alueellista yhteistyötä
  • hoidon jatkuvuutta
  • saumattomia palveluketjuja
  • kansallisten hoitosuositusten ja niihin perustuvien alueellisten hoito-ohjelmien toimeenpanoa

Koulutus- ja kehittämispalvelut luo puitteet Kuopion yliopistollisen sairaalan henkilökunnan osaamisen arvioinnille, vuotuisille kehityskeskusteluille ja uuden henkilöstön perehdyttämiselle. Perustehtäviin kuuluu myös henkilöstön kehittämistä tukevien tietojärjestelmien ylläpito, koulutus ja tuki.

Yhteystiedot

Marja Hietamäki
henkilöstön kehittämispäällikkö
p. 044 717 2117
Lomalla 17.7.-13.8.2017

Eeva-Maria Ruuskanen
koulutusasiantuntija
Poissa 10.4.-19.11.2017

Kati Häyrinen
koulutusasiantuntija
p. 044 717 2106
Lomalla 26.6.-30.7.2017

Riikka Tähtinen
koulutusasiantuntija
p. 044 717 4939
Lomalla 26.6.-23.7.2017

Ari-Pekka Raudaskoski
koulutusasiantuntija
p. 044 717 9458
Lomalla 3.-30.7.2017

Anne Mäkinotko
koulutuskoordinaattori
p. 044 717 2121
Lomalla 10.7.-13.8.2017

Kati Haaraoja
koulutuskoordinaattori
p. 044 717 6058
Lomalla 26.6.-1.8.2017

Sähköposti
etunimi.sukunimi@kuh.fi

Toimipiste
Puijon sairaala, rak. 10, 1. krs.

Palaute
koulutuspalvelut(at)kuh.fi