Erikoisalojen yhteistyö

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa tehdään työtä kaikilla lääketieteen erikoisaloilla. Erikoisalat eivät ole erillisiä saarekkeita, vaan ne toimivat tiiviissä yhteistyössä.

Laaja-alaiset hoitotiimit painottuvat käytännön työssä. Moniammatillinen näkökulma on tärkeä osa hoitotyötä. Eri erikoisalojen lääkärit kokoontuvat pohtimaan potilaan hoitoa yhteisvoimin meetingohjelmissa.

KYS on ihmisen kokoinen sairaala. Puijon sairaala-alueella työskentelytilat ovat myös fyysisesti lähellä toisiaan. Kun toiminnot on keskitetty toimivaksi kokonaisuudeksi, liikkuminen osastolta toiselle helpottuu, työkaverit tulevat tutuiksi ja yhteisöllisyyden tunne vahvistuu.