Tervetuloa päivystäjäksi KYSiin

Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) päivystys on Pohjois-Savon alueella toimiva laajan ympärivuorokautisen päivystyksen yksikkö, jossa ovat edustettuina kaikki isot erikoisalat sekä erillinen YLE-linja. Päivystyksessä toimii myös päivystyksen peruskoulu, joka on hyvä reitti sekä vastavalmistuneelle että kokeneemmallekin perehtyä päivystystyön arkeen.

Työnkuva

Haemme KYS päivystysalueelle lääkäreitä sekä yksittäisiin keikkapäivystysvuoroihin (YLE) että erimittaisiin määräaikaisiin työjaksoihin. Voit olla vasta valmistunut lisensiaatti tai jo valmis erikoislääkäri esimerkiksi akuuttilääketieteen- tai yleislääketieteen alalta.

Päivystyksessä ovat edustettuina kaikki isot erikoisalat ja erillinen YLE-linja. Konsultaatiot kaikilta erikoisaloilta saa tarvittaessa myös yöaikaan. Päivystysvuorossa YLE-linjan päivystäjän tehtäviin kuuluu ensisijaisesti ESI 3-5 -luokiteltujen yleislääketieteen potilaiden tutkiminen ja hoito. Muiden erikoisalojen potilaita hoidetaan osaamisen ja ajan sallimissa rajoissa. Ruuhkatilanteissa muiden erikoisalojen lääkärit ovat tukena. Tehtävään kuuluu myös ensihoidon puhelinkonsultaatioihin vastaaminen. Päivystystyöhön liittyy perehdytys.

Palkkasopimus

Palkkaus on kilpailukykyinen. Lääkärille maksettava korvaus muodostuu tuntikohtaisista peruskorvauksista lääkärisopimuksen (LS) päivystyskertoimilla, sekä potilaskohtaisesta käyntipalkkiosta (YLE). Lomakorvaus (9%) maksetaan niille lääkäreille, jotka eivät ole työsuhteessa KYSiin.
Sopimus on voimassa määräajan, tällä hetkellä 31.12.2022 saakka.

Hae Päivystyksen peruskouluun!

Päivystyksen peruskoulun tarkoituksena on perehdyttää sinut päivystyspotilaan hoitoon kouluttajalääkärin lähiohjauksessa sekä viikkokoulutuksissa.

Koulutusohjelma tarjoaa sinulle hyvät edellytykset perehtyä laajan ympärivuorokautisen päivystysyksikön toimintaan, oppia tuntemaan päivystyspotilaan hoitoprosessia ja  ratkaisemaan yleislääketieteen päivystyksellisiä potilastapauksia sekä halutessasi voit syventää päivystysosaamistasi myös muiden erikoisalojen kiireettömämpien potilaiden hoidon parissa.

Haemme päivystyksen peruskouluun yleislääketieteen erityiskoulutuksessa (YEK) olevia  suorittavia tai yleislääketieteeseen erikoistuvia lääkäreitä 3-6 kk koulutusjaksolle tai muun alan erikoistuvana lääkärinä 3kk koulutusjakson voit hyödyntää myös osana kaikkien erikoisalojen koulutusohjelmiin kuuluvaa pakollista 9kk terveyskeskuskoulutusta.

Lue lisää ja hae!

Yhteystiedot

Osaamiskeskusjohtaja
Sari Hämäläinen
p. 044 717 4839
sari.hamalainen(at)kuh.fi


Palvelukeskusjohtaja, vastaava ylilääkäri
Jouni Kurola
p. 044 717 4085
jouni.kurola(at)kuh.fi