Urakehitys

KYS on kehittänyt systemaattisesti lääkäreiden urapolkua. Virkanimiä on uudistettu tukemaan pitkäjänteistä urakehitystä. KYSissä on mahdollista edetä erikoislääkäristä apulaisylilääkäriksi ja edelleen osastonylilääkäriksi ja ylilääkäriksi.

KYS järjestää monipuolista täydennyskoulutusta henkilökunnalleen. Myös kansainvälisiä koulutuksia ja tutkintoja tuetaan. Mielenkiintoisia ja haastavia työtehtäviä on tarjolla sekä potilastyöstä että tutkimuksesta kiinnostuneille lääkäreille.

Työ ja tutkimus käsi kädessä

Tieteellinen tutkimus on yliopistosairaalan toiminnan perusta. Kliinistä työtä ja tieteellistä tutkimusta lähennetään jatkuvasti. KYS ja Itä-Suomen yliopisto tekevät tiivistä yhteistyötä, ja kliininen tutkijakoulu tarjoaa erinomaiset puitteet tutkimuksen tekemiseen. Tutkijoiden tukena on myös KYSin oma tiedepalvelukeskus. Tutkimus- ja opetustyöstä innostuneet lääkärit voivat samanaikaisesti toimia yliopiston päävirassa ja tehdä kliinistä työtä KYSin sivuvirassa.