Lastentautien palvelujen läheteohjeet

Kliininen genetiikka

Äitiysneuvoloiden ja muiden terveydenhuollon yksiköiden hoitajat voivat ottaa yhteyttä Kliinisen genetiikan yksikön sairaanhoitajaan. Lääkärit voivat konsultoida perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkäriä. KYSin Kliinisen genetiikan yksikköön osoitettavista lähetteistä pitäisi mielellään sopia alustavasti perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkärin kanssa rajallisten resurssien vuoksi. Lue lisää kliinisen genetiikan hoitopalveluista.

Lastenpsykiatria

Lasten palliatiivinen työryhmä

Lasten palliatiivinen työryhmä suunnittelee ja koordinoi moniammatillisesti hoitoa alle 18 -vuotiaille potilaille, joilla on todettu elämää uhkaava tai lyhentävä sairaus ja/tai lyhentynyt elinajanodote.

Työryhmä voi pohtia potilaan hoitolinjaa ja mahdollisia rajoja sekä potilaan ja perheen tukitoimia yhteistyössä hoitavan lääkärin kanssa. Tarvittaessa potilaalle tehdään ennakoiva hoitosuunnitelma.  Työryhmään kuuluu lastentautien erikoislääkäri, lasten hematologi, lastenneurologi, palliatiivisen hoidon konsultti sekä sairaanhoitajia.

Lähetteet ja konsultaatiot ohjataan Lasten ja nuorten osasto 2407:lle. Kiireelliset konsultaatiot koordinoidaan osaston 2407
vastuuhoitajan kautta p. 044 717 76073.

Lastenpsykiatrian e-palvelut

Lastenpsykiatria kehittää parhaillaan videokonsultaatiopalvelua Pohjois-Savon perusterveydenhuollon tueksi. Lisätietoa ja ajanvarausjärjestelmä löytyvät sairaanhoitopiirin extranetpalvelusta terveydenhuollon ammattilaisten työtilasta. Extranetpalvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä.