Psykiatria

Kuopion psykiatrian keskus, Siilinjärven psykiatrian poliklinikka ja vanhuspsykiatrian poliklinikka

Nuorisopsykiatria

Hoidon porrastus Kuopion kaupungin kanssa

Päihdepsykiatria

Yleissairaalapsykiatria

Lue lisää