Seksuaalista väkivaltaa kokeneen hoitoketju

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen auttamisen hoitoketjumallissa kuvataan uhrin auttamista akuuttitilanteessa ja pitempiaikaisessa hoidon ja tuen tarpeessa huomioiden myös juridiset toimet. Eri toimenpiteet on jaoteltu lasten, nuorten ja aikuisten osalta.

Hoitoketjun tavoitteena on varmistaa uhrin oikea-aikainen apu, antaa välineitä seksuaaliväkivallan tunnistamiseen, ehkäistä uhrin poisjääntiä avun piiristä, kuvata ja selkeyttää eri toimijoiden välistä työnjakoa ja lisätä auttajien tietoisuutta eri toimijoista.

Tarjoamme apua seksuaaliväkivaltaa kokeneille, yli 16-vuotiaille naisille ja miehille KYSin Seri-akuuttikeskuksessa.