Perusterveydenhuollon yksikkö

Terveydenhuoltolain 35 §:n mukaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon (PTH) yksikkö, jossa on moniammatillinen terveysalan asiantuntemus ja joka tukee alueen terveydenhuollon järjestämissuunnitelman laatimista. Lisäksi perusterveydenhuollon yksikkö antaa asiantuntemusta ja sovittaa yhteen alueellaan perusterveydenhuollossa tehtävää tutkimusta, kehittämistä, hoito- ja kuntoutusketjujen laatimista, täydennyskoulutusta ja huolehtii henkilöstötarpeen ennakoinnista sekä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja soveltuvin osin sosiaalitoimen yhteensovittamisesta.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö (PTH-yksikkö) perustettiin vuonna 2012, jolloin perusterveydenhuollon yksikkö sulautui yhteen vuonna 2002 toimintansa aloittaneen KYSin yleislääketieteen yksikön kanssa.

Järjestämissuunnitelma

Ensimmäinen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueen kuntien terveydenhuollon järjestämissuunnitelma hyväksyttiin vuonna 2014 (pdf sivun oikeassa laidassa). Suunnitelmassa kuvattiin mm. ensihoidon, päivystystoiminnan, perus- ja erikoissairaanhoidon integraation ja näiden tarvitsemien tukipalvelujen tilannetta Pohjois-Savossa. Tuleville vuosille suuntautuvista konkreettisista toimenpiteistä päättämistä järjestämissuunnitelmassa vaikeutti yhtäältä samanaikaisesti käynnistynyt Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin nelivuotinen tuottavuusohjelma ja toisaalta valtakunnallisen SOTE-uudistuksen epäselvä tilanne.

Järjestämissuunnitelma päivitettiin vuonna 2016 (pdf sivun oikeassa laidassa). Tämän jälkeen maakunnan perus- ja erikoissairaanhoidon sekä sosiaalipalvelujen tulevaa rakennetta on työstetty useissa SOTE- ja maakuntauudistuksen ryhmissä (PoSoTe), joten erillistä järjestämissuunnitelman päivitystä ei ole tarkoitus tehdä ennen vuotta 2020.

Yhteystiedot

Pekka Puustinen
Yksikön johtaja, ylilääkäri
p. 044 717 9325

Mirkka Tulokas
hallintosihteeri
puh. 044 717 9331

Sähköposti
etunimi.sukunimi@kuh.fi

Postiosoite
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
Perusterveydenhuollon yksikkö
PL 100
70029 KYS

Käyntiosoite
KYS / Puijon sairaala
Rakennus 6, 6. krs