Perusterveydenhuollon yksikkö

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö (PTH-yksikkö) perustettiin vuonna 2012, jolloin perusterveydenhuollon yksikkö sulautui yhteen vuonna 2002 toimintansa aloittaneen KYSin yleislääketieteen yksikön kanssa.

Perusterveydenhuollon yksikkö

  • vastaa terveydenhuoltolain edellyttämän sairaanhoitopiirin alueen terveyspalveluiden järjestämissuunnitelman valmistelusta
  • edistää sairaanhoitopiirin sairaaloiden ja terveyskeskusten välistä yhteistyötä ja työnjakoa sekä kehittää hoito- ja kuntoutusketjuja
  • seuraa ja arvioi alueen perusterveydenhuollon toimintoja sekä toimintojen ja rakenteiden kehittymistä
  • koordinoi terveyskeskuksissa tehtävää tutkimus- ja kehittämistoimintaa ja toimii tässä tehtävässä yhteistyössä valtion viranomaisten, muiden vastaavien yksiköiden ja perusterveydenhuollon alan verkostojen kanssa
  • toimii alueellisena terveyden edistämisen kokonaisuuden koordinaattorina
  • on osa perusterveydenhuollon kehittämisen, tutkimuksen ja koulutuksen kansallista ja soveltuvilta osin kansainvälistä verkostoa
  • suunnittelee ja kehittää lääkärien perus- ja jatkokoulutuksen järjestämistä

Yhteystiedot

Pekka Puustinen
Yksikön johtaja, ylilääkäri
p. 044 717 9325

Mirkka Tulokas
hallintosihteeri
puh. 044 717 9331

Sähköposti
etunimi.sukunimi@kuh.fi

Postiosoite
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
Perusterveydenhuollon yksikkö
PL 100
70029 KYS

Käyntiosoite
KYS / Puijon sairaala
Rakennus 6, 6. krs

KYS-erityisvastuualueen muut pth-yksiköt