Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Perusterveydenhuollon yksikkö vastaa hyvinvoinnin- ja terveydenedistämisen (HYTE) valmistelusta Pohjois-Savon SOTE- ja maakuntauudistuksessa. Yksikönjohtaja toimii maakunnan poikkihallinnollisen HYTE-ryhmän puheenjohtajana.

Valmistelutyötä varten yksikköön on rekrytoitu kaksi maakunnallista HYTE-koordinaattoria sekä ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattori. Vuoden 2018-2019 aikana on tarkoitus rekrytoida myös osallisuus- ja järjestökoordinaattori. Lue maakunnan hyvinvoinnin tilasta, tarvittavista toimenpiteistä ja HYTE-työkaluista ”Hyvinvointia arkeen” -esitteestä.

Maakunnallisen HYTE-työn valmistelijoiden tehtäviin kuuluvat:

 • Alueellisen hyvinvointikertomuksen käytännön valmistelu yhteistyössä kunta- ja muiden sidosryhmäedustajien kanssa, hyvinvointi- ja terveystiedon tuottaminen ja tulkinta (maakunta + kunnat)
 • Kuntien HYTE-koordinaattoreiden verkoston johtaminen
 • Alueellisten HYTE-tilaisuuksien ja HYTE-koulutuksen koordinointi, laaja-alainen HYTE-työn tuki alueen kunnille
 • Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinointi ja tuki
 • Pohjois-Savon järjestöfoorumin (Jerry) sekä järjestö- ja osallisuusneuvoston koordinointi.
 • Alueellinen ja valtakunnallinen verkostoyhteistyö
 • Hyvien terveydenedistämiskäytäntöjen ylläpito ja kehittäminen

HYTE-tiimin yhteystiedot

Pekka Puustinen, HYTE-vastuuvalmistelija

 • Kokonaiskoordinaatio
 • Osallisuus- ja järjestöasiat

p. 044 717 9325, pekka.puustinen@kuh.fi

Helena Törmi, Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdekoordinaattori

 • Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö

p. 044 717 6878, helena.tormi@kuh.fi

Säde Rytkönen, Hyvinvointikoordinaattori

 • Alueellinen hyvinvointikertomus
 • Ympäristön terveys ja arjen turvallisuus

p. 044 717 6370, sade.rytkonen@kuh.fi

Jaana Hämäläinen, Hyvinvointikoordinaattori

 • Toiminta- ja työkyvyn ylläpito
 • Kuntien HYTE-koordinaattorien verkosto

p. 040 488 3487, jaana.hamalainen@lapinlahti.fi

Alueellinen hyvinvointikertomus

Pohjois-Savoon on helmikuussa 2018 valmistunut maakunnallinen hyvinvointikertomus, joka kokoaa yhteen maakunnan terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät tärkeimmät tiedot ja määrittää hyvinvoinnin- ja terveydenedistämisen (HYTE) tärkeimmät painopisteet vuosille 2018-2021. Kyseessä on maakunnan tärkein HYTE-työtä ohjaava työkalu. Hyvinvointikertomuksessa Pohjois-Savon tilannetta on verrattu naapurimaakuntiin (Pohjois-Karjala, Etelä-Savo, Keski-Suomi), kahteen muuhun verrokkimaakuntaan (Pohjois-Pohjanmaa ja Pirkanmaa) sekä koko maan tilanteeseen.

Maakunnallisen hyvinvointikertomuksen perusteella keskeisiksi painopistealueiksi vuosille 2018-2021 Pohjois-Savossa nousevat:

 1. Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö
 2. Riittävä toiminta- ja työkyky
 3. Osallisuuden vahvistuminen ja yksinäisyyden vähentäminen
 4. Tapaturmien, väkivallan ja turvattomuuden ehkäiseminen

Pohjois-Savon hyvinvointikertomuksen painopisteiden täsmennetyt tavoitteet ja toimenpiteet (pptx)

Lue lisää