Kehittämistoiminta

Perusterveydenhuollon yksikkö vahvistaa aktiivisesti voimavarojaan kehittämishankkeiden avulla. Tällä hetkellä yksikkö hallinnoi kolmen sairaanhoitopiirin terveyden edistämishanketta Terveempi Itä-Suomi.  Hankkeen tavoitteena on terveyttä edistävän toiminnan vahvistaminen Itä-Suomen alueella.

Hankkeessa kehitetään eri toimijoiden yhteistä terveyden edistämisen toimintamallia. Erityisiä kohteita ovat kuntien terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, perusterveydenhuollon terveyden edistämisen valmiuksien parantaminen ja kansalaisten osallisuuden ja oman hoidon vahvistaminen. Hanke toteutetaan vuosina 2013–2015.

Suunnitteilla on useita kehittämishankkeita, jotka toteutetaan yksikön omin voimin, yhteistyön verkostoissa sekä mahdollisen hankerahoituksen avulla. Hankkeet tukevat sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistusta, jossa odotetaan tähänastisten raja-aitojen poistuvan eri perustoimijoiden väliltä. Lisäksi hankkeilla halutaan levittää olemassa olevia hyviä käytäntöjä koko sairaanhoitopiirin alueelle.

Henkilöstö

Perusterveydenhuollon yksikön henkilöstöön kuuluu ylilääkäri ja hallintosihteeri sekä neljä osa-aikaista yliopistotyön rinnalla sivuvirassa toimivaa asiantuntijaa. Lisäksi yksikössä on hanketyöntekijöitä. Yksiköltä edellytettävä asiantuntemuksen moniammatillisuus toteutuu hankkeiden eri aloja edustavien työntekijöiden kautta.