Koulutus

Perusterveydenhuollon yksikön osana toimii Itä-Suomen yliopiston kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen alayksikkö. Se vastaa noin 20 opintopisteestä lääketieteen koulutusohjelmassa. Koulutusohjelman kliiniseen vaiheeseen sijoittuvat terveyskeskusjaksot I–IV (kestoltaan 1–3 viikkoa) koordinoidaan yksikössä.

Terveyskeskusyhteistyö

Terveyskeskusten kehittymistä vetovoimaisiksi opetus- ja tutkimuskeskuksiksi tukeva yliopistoterveyskeskussopimus on solmittu noin 30 terveyskeskuksen, liikelaitoksen
tai sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen kanssa. Sopimuksessa määritellään yhteistyö lääketieteen perusopintoihin liittyvässä terveyskeskusopetuksessa, yleislääketieteen erityis- ja erikoislääkärikoulutuksessa, muiden erikoisalojen 9 kuukauden terveyskeskuspalvelussa sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.

Yleislääketieteen ohjausvalmennus kouluttajalääkäreille

Ohjausvalmennus on tarkoitettu yleislääketieteen kouluttajiksi sitoutuneille terveyskeskuslääkäreille, jotka ohjaavat ja kouluttavat tulevia lääkäreitä ja erikoislääkäreitä oman toimensa ohessa.  

Aluekouluttajatoiminta

Aluekouluttajina toimivat yliopistoterveyskeskussopimuksen tehneissä terveyskeskuksissa tai sairaaloissa työskentelevät yleislääketieteen erikoislääkärit. Aluekouluttajan työ jakaantuu yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksen kehittämiseen, oman alueen terveyskeskusten tai sairaalan kouluttajalääkäreiden työn tukemiseen ja oman tutkimukseen. Työnkuva vaihtelee opetustarpeiden ja tutkimuksen vaatimusten mukaisesti. Osa- tai kokoaikaista aluekouluttajan toimea voi hakea 3–12 kuukaudeksi. Lääkäri on palvelusuhteessa omaan terveyskeskukseen/sairaalaan.