Koulutus ja tutkimus

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö toimii tiiviissä yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston yleislääketieteen oppialan kanssa. Yleislääketieteen professorilla ja kliinisillä opettajilla on yksikössä sivuvirka. Tämä järjestely merkitsee, että Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin PTH-yksiköllä on yhdessä yleislääketieteen oppialan kanssa erityinen koordinaatiovastuu yleislääketieteeseen erikoistuvien lääkäreiden koulutuksesta sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksesta (YEK) koko KYS-erityisvastuualueella.

Tämän mahdollistamiseksi P-SSHP:n PTH-yksikkö on solminut alueen terveyskeskusten ja kuntayhtymien kanssa yliopistoterveyskeskussopimuksen, joka tukee terveyskeskusten kehittymistä vetovoimaisiksi opetus- ja tutkimuskeskuksiksi.  Sopimuksessa määritellään yhteistyö lääketieteen perusopintoihin liittyvässä terveyskeskusopetuksessa, yleislääketieteen erityis- ja erikoislääkärikoulutuksessa, muiden erikoisalojen yhdeksän kuukauden terveyskeskuspalvelussa sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.

Terveyskeskuksissa yleislääketieteeseen erikoistuvia ja YEK-vaihetta suorittavia lääkäreitä ohjaavilta yleislääketieteen erikoislääkäreiltä vaaditaan Itä-Suomen yliopiston myöntämä kouluttajalääkärin oikeus. Tämän mahdollistamiseksi Pohjois-Savon PTH-yksikkö ja Itä-Suomen yliopisto koordinoi koko alueen ohjaajalääkärien koulutusta järjestämällä kouluttajalääkäreiltä vaadittavaa pedagogista koulutusta. Kokonaisuus koostuu kolmesta kahden päivän mittaisesta Onnistu Ohjaajana -koulutuksesta 1,5 vuoden aikana. Tämän jälkeen kouluttajalääkärit osallistuvat vuosittain ns. konkarikouluttajille järjestettäviin kaksipäiväisiin täydennyskoulutuksiin.

Uusi Onnistu Ohjaajana -koulutuskokonaisuus alkaa joka toinen vuosi (joko syys- tai kevätlukukaudella). Perusterveydenhuollon yksikkö ylläpitää voimassa olevaa kouluttajalääkärilistaa.

Perusterveydenhuollon yksikkö pystyy lisäksi tukemaan yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksessa olevia seuraavilla tavoilla:

1) Hallinnoimalla kolmea (3) kliinisten erikoisalojen koulutusvirkaa

  • Lastentaudit
  • Naistentaudit
  • Fysiatria

2) Tukemalla työnantajan myöntämää palkallista virkavapaata yleislääketieteen erikoislääkäritenttiin valmistautumiseksi

  • Korvaus on 200 euroa kutakin virkavapaapäivä kohti (arkipäivät), enimmäismäärä kaksi viikkoa (10 arkipäivää)
  • Edellyttää voimassa olevaa työsuhdetta terveyskeskukseen 

Tutkimus

Pohjois-Savon PTH-yksikkö koordinoi myös KYS-erityisvastuualueen perusterveydenhuollossa tehtävää yleislääketieteen tutkimusta. Tutkimustyölle annettava tuki sisältää mm. ohjaukseen ja statistiikkaan liittyviä palveluja. Myös lyhyet tutkimusvapaat mahdollistava rahoitus on mahdollista tietyin ehdoin. Lue Perusterveydenhuollon tutkijalääkärin tehtävähausta tarkemmin täältä.