Koulutus ja tutkimus

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö toimii tiiviissä yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston yleislääketieteen oppialan kanssa. Yleislääketieteen professorilla ja kliinisillä opettajilla on yksikössä sivuvirat. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin PTH-yksiköllä on yhdessä yleislääketieteen oppialan kanssa erityinen koordinaatiovastuu yleislääketieteeseen erikoistuvien lääkäreiden koulutuksesta, yleislääketieteen erityiskoulutuksesta (YEK) ja kouluttajalääkärivalmennuksesta koko KYS-erityisvastuualueella.

Tämän mahdollistamiseksi P-SSHP:n PTH-yksikkö on solminut alueen terveyskeskusten ja kuntayhtymien kanssa yliopistoterveyskeskussopimuksen, joka tukee terveyskeskusten kehittymistä vetovoimaisiksi opetus- ja tutkimuskeskuksiksi.  Sopimuksessa määritellään yhteistyö lääketieteen perusopintoihin liittyvässä terveyskeskusopetuksessa, yleislääketieteen erityis- ja erikoislääkärikoulutuksessa, muiden erikoisalojen yhdeksän kuukauden terveyskeskuskoulutuksessa sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.

Terveyskeskuksissa yleislääketieteeseen erikoistuvia ja YEK-vaihetta suorittavia lääkäreitä ohjaavilta yleislääketieteen erikoislääkäreiltä vaaditaan Itä-Suomen yliopiston myöntämä kouluttajalääkärin oikeus. Tämän mahdollistamiseksi Pohjois-Savon sairaahoitopiirin PTH-yksikkö ja Itä-Suomen yliopisto koordinoivat koko alueen kouluttajalääkäreiden valmennusta järjestämällä kouluttajalääkäreiltä vaadittavaa pedagogista koulutusta. Koulutuskokonaisuus koostuu verkkokurssina suoritettavasta kouluttajalääkärin perehdytyskurssista, kolmesta kahden päivän mittaisesta Onnistu Ohjauksessa -koulutuksesta sekä vuosittain järjestettävästä ns. konkarikouluttajille suunnatuista kaksipäiväisistä täydennyskoulutuksista

Tarkempaa tietoa kouluttajalääkärin koulutuspolusta ja vaatimuksista löydät täältä. Perusterveydenhuollon yksikkö  ylläpitää voimassa olevaa kouluttajalääkärilistaa.

Perusterveydenhuollon yksikkö pystyy lisäksi tukemaan yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksessa olevia seuraavilla tavoilla:

1) Hallinnoimalla kahta (2) kliinisten erikoisalojen koulutusvirkaa

  • Lastentaudit
  • Naistentaudit

2) Tukemalla työnantajan myöntämää palkallista virkavapaata yleislääketieteen erikoislääkäritenttiin valmistautumiseksi

  • Korvaus on 200 euroa kutakin virkavapaapäivä kohti (arkipäivät), enimmäismäärä kaksi viikkoa (10 arkipäivää)
  • Edellyttää voimassa olevaa työsuhdetta terveyskeskukseen

Tulevat koulutukset

Pohjois-Savon sairaanhoitopirin perusterveydenhuollon yksikkö järjestää monipuolisia koulutustilaisuuksia ammattilaisille useita kertoja vuodessa. Koulutustarjontamme löytyy sairaanhoitopiirin koulutuskalenterista täältä tai täältä.

Voit selata tulevia koulutuksia valitsemalla järjestäväksi organisaatioksi ”Perusterveydenhuollon yksikkö”. Mikäli olet ilmoittautumassa koulutukseen, sinun tulee ensimmäisellä kerralla rekisteröityä koulutuskalenterin käyttäjäksi.

Jos kumpikaan yllä olevista linkeistä ei avaudu, mene osoitteeseen https://www.psshp.fi/etusivu ja valitse Ammattilaisille – Alueellinen koulutuskalenteri – Koulutuskalenteri.

Aiemmat koulutukset

Löydät perusterveydenhuollon yksikön järjestämien aiempien koulutusten materiaalit tästä linkistä.

Materiaalit avautuvat varmimmin käyttämällä Firefox tai Chrome -selainta. Jos haluat tulostaa tai tallentaa materiaalit, toimi seuraavasti: Avaa linkki ja klikkaa tiedoston rivillä kolmea pistettä, klikkaa Lataa, Tallenna ja Avaa. Odota hetki, jonka jälkeen tiedosto avautuu näytölle ja voit nyt tallentaa tai tulostaa sen.

Tutkimus

Pohjois-Savon PTH-yksikkö koordinoi myös KYS-erityisvastuualueen perusterveydenhuollossa tehtävää yleislääketieteen tutkimusta. Tutkimustyölle annettava tuki sisältää mm. ohjaukseen ja statistiikkaan liittyviä palveluja. Myös lyhyet tutkimusvapaat mahdollistava rahoitus on mahdollista tietyin ehdoin. Lue perusterveydenhuollon tutkijalääkärin tehtävähausta tarkemmin täältä.