Terveyskeskussairaala-tutkimuksen tukiaineistot

Terveyskeskusten lyhytaikaisen sairaalahoidon tutkimus käynnistyy vuoden 2015 lopulta alkaen koko erva-alueella. Tutkimukseen on rekrytoitu noin 50 terveyskeskusten sairaalayksikköä ("vuodeosastoa") sekä päivystysten yhteydessä toimivia akuutti- tai päivystysosastoja.

Tutkimuksen järjestelyistä on annettu osallistuvien sairaaloiden yhdyshenkilöille suoraan tarvittavat ohjeet ja materiaalit. Tutkimus tehdään internetissä Webropol-kyselynä. Kyselyn avauslinkki on myös lähetetty tiedoksi yhdyshenkilöille.

Alla olevaan hakemistoon on koottu varalle tutkimuksen kysymysten täyttöohje sekä tutkimuksen kysymykset eri laajuisina word-tiedostoina. Nämä voi kopioida ja tulostaa tarvittaessa hakemistosta.

Ladattava aineisto

Tunnusluvut ja niiden tulkitseminen

Sairaalavierailuilla on toisinaan esitelty kunkin sairaalan lyhytaikaisen hoidon volyymia koskevia tunnuslukuja ja muita vertailutietoja. Nämä ovat herättäneet paljon mielenkiintoa. Nyt nämä luvut on koottu vertailuasetelmiin sairaanhoitopiirikohtaisesti kahteen taulukkoon.

Ensimmäisessä taulukossa ovat tiedot kunkin kunnan kaikenikäisten ja toisessa kunnan 75 vuotta täyttäneiden asukkaiden käytöstä suhteessa joko kunnan asukaslukuun tai 75 vuotta täyttäneiden määrään. Lisäksi mukana on taulukon tietojen tulkintaohje. Tiedot ovat vielä vuodelta 2013, koska vuoden 2014 Hilmo-rekisteritietoja ei ole vielä saatu julkistettaviksi.

Yhteystiedot

Tutkimusta koskeviin kysymyksiin vastaavat tutkijat:
Henna Saari, henna.saari (at)uef.fi
Simo Kokko, simo.kokko(at)fimnet.fi
Kiireellisissä asioissa yhteydenottopyynnön voi myös välittää hallintosihteeri Mirkka Tulokkaalle, mirkka.tulokas(at)kuh.fi, p. 044 717 9331