Tutustu ammattilaisiimme

KYSissä työskentelee noin 4500 työntekijää, jotka kaikki ovat oman alansa erikoisosaajia. Keskustelu- ja yhteistyötaidot ovat kysiläiseltä vaadittavia perusominaisuuksia. 

Tutustu ammattilaisiimme –sivuilla erikoislääkäri Juhana Frösen, kätilö Sanna Toivanen, hankepäällikkö Tuija Hartikainen ja sairaanhoitaja Kimmo Hattunen kertovat työstään.

Työntekijät ovat tyytyväisiä monipuoliseen työkuvaan ja mukaviin potilaskontakteihin. Potilas on aina etusijalla jokaisen kysiläisen työssä. Henkilökuntaa kannustetaan kouluttautumaan ja tuomaan sitä kautta uusia ja parempia käytäntöjä hoitotyöhön.