Hankepäällikkö Tuija Hartikainen

"Minulla on sairaanhoitajan tausta. Tein 20 vuotta töitä Tarinan kirurgisella osastolla, ja silloin huomasin, että tietojärjestelmät kiinnostavat minua. Opiskelin Kuopion yliopistossa sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon maisteriksi ja työskentelin hanke- ja projektitehtävissä. Kun KYSille haettiin tietohallinnon hankepäällikköä, hakeuduin tuttuun toimintaympäristöön sairaalaan.

Tehtäviini kuuluu KYSin tietojärjestelmähankkeiden koordinointi ja toteutukseen osallistuminen. Tietojärjestelmähankintojen tarjous- ja sopimusvalmistelu on iso osa työtäni. Työssäni on mukavaa sen kokonaisvaltaisuus: projekteissa pääsee olemaan mukana koko matkalla valmistelusta käyttöönottoon. Projektien laajuus vaihtelee, ja pisimmillään ne ovat monivuotisia hankkeita. Osa tehtävistä on lakisääteisiä velvoitteita, kuten Kanta-järjestelmän käytäntöön vieminen KYSin osalta.

Yhteistyötä alueen muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa on paljon niin virallisesti kuin epävirallisemmankin verkostoitumisen myötä. Yhteisenä tavoitteena on saada toimintamalleja potilaan kannalta sujuvammiksi. Tällä hetkellä olen mukana maakunnallisen sote-uudistuksen valmistelussa ict-projektiryhmän jäsenenä.

Terveydenhuollon toimintaympäristö on työssäni parasta. Projektit ovat sisällöltään vaihtelevia. Nautin siitä, että saan olla kehittämässä asioita. Toimintamallien kehittäminen paremmaksi on minulle henkilökohtaisesti tärkeää. Se on usein hankalaa ja työlästä, mutta myös ehdottoman palkitsevaa. Sairaanhoitajakokemuksesta on ollut minulle runsaasti hyötyä. Asiat etenevät, kun olen samalla aaltopituudella järjestelmien loppukäyttäjien kanssa."

Tuija Hartikainen
hankepäällikkö, KYS Tietohallinto