Kätilö Sanna Toivanen

”Kätilöille tyypilliseen tapaan, olen työhistoriani aikana työskennellyt useassa eri yksikössä. Sydämeni ja pisin työurani ovat kuitenkin työskentelyssä synnyttäneiden perheiden parissa. Imetyskouluttajana teen töitä myös imetyspoliklinikalla, koulutan työkavereita ja olen mukana viemässä KYSiä vauvamyönteisyyttä kohti. Lisäksi tärkeä osa työtämme yliopistosairaalassa on opiskelijoiden ohjaaminen. Koen saavani opiskelijoilta paljon myös itselleni, opin uutta ja mieli pysyy virkeänä.”

KYSissä kätilö pääsee hoitamaan naisen koko elinkaarta, syntymästä vanhuuteen. Nykyisin laaja-alainen osaaminen kätilötyön eri osa-alueilta korostuu osastojen yhdistymisen myötä. KYSissä kätilöt työskentelevät pääasiassa naistenpoliklinikalla, naisten akuuttikeskuksessa ja naisten osastolla. Lisäksi kätilöitä työskentelee vastasyntyneiden teholla. Täällä kätilöillä riittääkin tehtävää, sillä kaikki maakunnan synnytykset on keskitetty yliopistosairaalaan, ja vuosittain vauvoja syntyy noin 2 200.

”Ehkä se paras puoli KYSissä työskentelyssä on, että täällä kannustetaan itsensä kehittämiseen. Täällä mahdollistetaan kouluttautuminen nimenomaan niihin aiheisiin, mitkä itse koen tärkeäksi ja mitä haluan olla osaltani kehittämässä.  Meillä työntekijöillä on oikeasti mahdollisuus vaikuttaa. Tämä on yksi tärkeä syy, miksi edelleenkin 17 vuoden jälkeen nautin työstäni ja pidän sitä sopivan haastavana sekä mielenkiintoisena.”

”Töihin on kiva tulla!”

Sanna Toivanen
Kätilö, imetyskouluttaja