Erikoislääkäri Juhana Frösen

"Monelle neurokirurgille tyypilliseen tapaan päätyminen alalle oli minullakin kiinnostuksen ja sattumien summa.  Neurokirurgia on erittäin haastava operatiivinen ala, jossa vaativa mikrokirurgia yhdistyy aivojen toiminnan monimutkaisuuteen. Yhdistelmä kiehtoo monia, mutta vasta alalla työskentelyn myötä näkee muutkin alan erityispiirteet – sen että lähes aina on kyse elämän tai toimintakyvyn säilyttämisestä tai menettämisestä, ja kaikkia ei aina pysty pelastamaan.

Se että usein kuitenkin pystyy, on erittäin palkitsevaa ja auttaa jaksamaan raskaiden hetkien yli. Pitkään tehohoidossa olleiden potilaiden tapaaminen poliklinikalla heidän toivuttuaan ja palattuaan itsenäiseen elämään on hieno hetki."

Neurokirurgit ovat keskushermoston - ­eli aivojen ja selkäytimen - sekä hermojen sairauksien leikkaushoitoon erikoistuneita lääkäreitä. He hoitavat hyvin laajaa kirjoa erilaisia sairauksia, kuten aivovammoja, aivoverenvuotoja ja -verisuonisairauksia, kasvaimia, synnynnäisiä ja elämän aikana kehittyneitä epämuodostumia sekä monenlaisten sairauksien aiheuttamia toiminnallisia häiriötä silloin kun oireita voidaan lievittää stimuloimalla tarkasti tiettyjä hermoratoja tai aivojen osia.

Ala kattaa koko ihmisen elinkaaren, aina vastasyntyneistä vaariin.  Kallonsisäisen kirurgian lisäksi neurokirurgit tekevät erittäin paljon selkärangan alueen kirurgiaa, mukaan lukien tavanomaisia, selän välilevyjen rappeutumiseen liittyviä leikkauksia.

Osa neurokirurgien hoitamista sairauksista on hyvin yleisiä, osa taas erittäin harvinaisia. Etenkin harvinaisempien sairauksien kohdalla keskittäminen ja erikoistuminen oman alan sisällä on tärkeää. Neurokirurgit toimivatkin pääosin yliopistosairaaloissa, ja viihtyvät suuremmissa laumoissa, joista tarvittaessa löytää kunkin harvinaisemman sairauden tai vaativan leikkauksen erityisosaajan. Myös yhteistyö muiden erikoisalojen kanssa on toiminnan kannalta erittäin tärkeää.

Yliopistosairaala on neurokirurgille luonteva paikka myös siksi, että tutkimustyö kuuluu olennaisena osana alaan, jotta omat hoitotulokset ovat hyvin tiedossa, resurssit kohdennetaan oikein ja pysytään mukana hoitojen kehityksessä. KYSissä on tuettu hyvin tutkimustyön ja kliinisen työn yhteensovittamista.

"KYS on neurokirurgille hyvä työpaikka, jossa yhteistyö eri erikoisalojen, ammattiryhmien, sekä hallinnon ja toteuttavan portaan välillä toimii mutkattomasti – ja vaikeidenkin sairauksien hoito helpottuu lupsakoiden itäsuomalaisten parissa työskennellessä."

Juhana Frösen
erikoislääkäri