Työpaikat

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin vision "Parasta terveyspalvelua" toteutuminen edellyttää osaavaa ja motivoitunutta henkilöstöä. KYSin tavoitteena on kehittää johtajuutta, osaamista, henkilöstön hyvinvointia sekä rekrytointia.

KYS rekrytoi jatkuvasti uusia osaajia. Kehittyvänä ja alueellisesti vahvana organisaationa KYS tarjoaa monipuolisesti mielenkiintoisia työpaikkoja. Yli 4 000 henkilön työyhteisössä on suuren organisaation edut ja uramahdollisuudet.

KYSissä tavoitteena on rekrytoida oikeat osaajat oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan. Terveysalan opiskelijoita rekrytoidaan jo opintojen aikana, ja ulkomaalaisten työntekijöiden rekrytointiin on luotu yhteiset käytännöt.

Työhyvinvointia ja uramahdollisuuksia

Vetovoimaisuutta kehitetään tukemalla henkilöstön osaamista. KYS tarjoaa monipuolisia uramahdollisuuksia ja yhteisöllisen työotteen. Työkierto mahdollistaa henkilöstön liikkuvuuden eri alueilla ja tehtävissä. Työhyvinvointi ja virkistystoiminta ovat luonnollinen osa työyhteisön arkea.

Osaava ja osallistava johtaminen

Osallistava johtaminen tarkoittaa sitä, että henkilöstöllä on edustus kaikissa johtoryhmissä. Esimiehiä arvioidaan säännönmukaisesti ja henkilöstön kehityskeskustelut käydään vähintään joka toinen vuosi. KYS painottaa myös prosessien ja muutosten johtamisen tärkeyttä.