Anna palautetta

Asiakas ja hänen läheisensä voivat antaa palautetta ja kehittämisideoita sairaalassa käynnin yhteydessä tai sen jälkeen. Käsittelemme kaikki palautteet luottamuksellisesti siinä yksikössä, jota palaute koskee. Palautteiden ja kehittämisideoiden avulla asiakas ja hänen läheisensä voivat vaikuttaa ja kehittää sairaalan sekä yksiköiden toimintaa. Saatua palautetta käytämme myös toiminnan laadun seurantaan.

Voit antaa palautetta saamastasi hoidosta ja kohtelusta tai muuhun kuin hoitoon liittyvistä asioista kuten sairaalan tiloista ja opasteista, verkkosivuista, viestinnästä sekä muista mieltä askarruttavista asioista liittyen asiakaskokemukseen.

Palautetta voit antaa monella eri tavalla:

  • Palautelomakkeen avulla, sähköinen palautelomake
  • Palauteautomaateilla tai tablettitietokoneen avulla sairaalassa käynnin aikana.
  • Suoraan hoitaneelle yksikölle joko kirjallisesti tai puhelimitse.

Muut palautekanavat

Vaaratilanneilmoitus

Jos koet, että hoidon aikana on sattunut vaaratilanne, voit tehdä tapahtumasta vaaratilanneilmoituksen KYSin jokaisesta yksiköstä saatavalla paperilomakkeella tai sähköisesti. Vaaratilanneilmoituksen voi tehdä myös läheinen. Lue lisää vaaratilanneilmoituksesta.

Potilasasiamies

Käänny potilasvahinkoasioissa ensisijaisesti hoitavan lääkärin tai osaston nimetyn potilasasiamiesyhdyshenkilön puoleen, joka neuvoo jatkotoimenpiteissä. Lue lisää potilaan asemasta ja oikeuksista