Asiakasraati

Asiakasraati

Sairaalan asiakkaalla on mahdollisuus tuoda näkemyksiä palvelujen suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin asiakasraadin jäsenenä. Asiakasraadit ovat mukana kehittämässä asiakaslähtöistä hoitoa, toimivaa sairaalaympäristöä sekä ymmärrettävämpää vuorovaikutusta ja yhteydenpitoa.

Asiakasraadin vetäjinä toimivat kysiläiset, jotka ohjaavat ja tukevat raadin työskentelyä ja kirjaavat raadin näkemyksen kehittämisehdotukseksi.

KYSin asiakasraadit ovat vaikuttaneet muun muassa KYSin brändiuudistukseen, Uusi Sydän-sairaalahankkeen potilashuoneiden ja taidehankintojen arviointiin sekä ovat olleet mukana suunnittelemassa ja arvioimassa eri erikoisalojen hoitoprosesseja.

Asiakasraati

 • antaa palautetta palvelujen laadusta
 • tekee ehdotuksia palvelujen parantamiseksi
 • tuo ideoita palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen
 • kokoontuu yhdessä sovitun suunnitelman mukaisesti 3-4 kertaa vuodessa.

Asiakasraatilainen

 • on henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta sairaudesta tai sairastavan läheisenä olemisesta ja haluaa mukaan kehittämään sairaalan toimintaa
 • on valmis sitoutumaan toimintaan määräajaksi.

Asiakasraatilaiset ovat vapaaehtoisia ja heidät valitaan erillisen haun kautta.

Asiakasraadit KYSissä

 • Sairaalatasolla toimiva asiakasraati
 • Syöpäkeskuksen asiakasraati
 • Sydänkeskuksen asiakasraati
 • Akuuttihoidon asiakasraati
 • Lasten ja nuorten yksikön asiakasraati
 • Psykiatrian asiakasraati

 

Asiakasraati yhteystiedot

Yhteystiedot

Niina Kela-Korhonen
asiakkuuspäällikkö
p. 044 717 2998

Annmari Kainulainen
ylihoitaja
p. 044 717 8637